Högskolan i rörelse blir starkare – UKM beviljade OLL ett betydande understöd för fortsatt utveckling av Högskolan i rörelse

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Högskolan i rörelse-verksamheten som koordineras av Studerandenas Idrottsförbund (OLL) 90 000 euro i finansiering för det första året. Projektet pågår i tre år. Fokusen ligger på att hitta nya lösningar som ökar den fysiska aktiviteten i högskolans vardag samt att etablera dem i praktiken i samarbete med högskolegemenskaperna.

OLL inledde Högskolan i rörelse-verksamheten 2020, och från första början har verksamheten genomförts tillsammans med högskolegemenskaperna. Högskolan i rörelse etablerar Studier i rörelse-programmet på högskolenivå. Målet är att öka studerandenas välbefinnande och möjlighet att röra på sig genom att utveckla högskolemiljön och högskolekulturen så de främjar fysisk aktivitet vad gäller både idrott och vardagsmotion med låg tröskel. Det är viktigt att öka mängden aktivitet i vardagen, eftersom inte ens ansträngande idrott på fritiden kompenserar för timmarna av stillasittande som samlats under dagen. Enligt Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT) som genomfördes 2021 sitter 68,1 procent av högskolestuderandena i mer än 10 timmar dagligen. Dessutom rör inte hälften av högskolestuderandena på sig tillräckligt ur hälsoperspektiv.

”Högskolan i rörelse-gemenskapen har arbetat aktivt för att främja en fysiskt aktiv högskolekultur. Vi har redan uppnått mycket, men enligt studerandeenkäter och forskning finns det ännu mycket att göra”, säger OLL:s sakkunnig inom högskoleidrott Anni Liina Ikonen.

I praktiken genomförs verksamheten till exempel genom att bygga upp utbildningar och en databank samt koordinera interaktiva nätverk. Dessutom har OLL skapat Högskolan i rörelse-resultatkortet i samarbete med Studier i rörelse-programmet, LIKES by Jamk och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus. Resultatkortet utnyttjas av högskolornas idrottsväsenden, studerande- och studentkårerna samt andra intressentgrupper i främjandet av högskoleidrott.

Just nu pågår projekt inom Högskolan i rörelse-verksamheten i Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Humanistiska yrkeshögskolan, Luftkrigsskolan, Jyväskylä yrkeshögskola och Jyväskylä universitet, yrkeshögskolan Metropolia, Svenska Handelshögskolan Hanken samt Konstuniversitetet. I övriga högskolor genomförs också Högskolan i rörelse på ett omfattande sätt som en del av högskoleidrottens grundläggande arbete.

”Det har varit fantastiskt att se hur väl högskoleaktörer runt om i Finland har börjat främja Högskolan i rörelse-verksamheten på sitt håll. Finansieringen från UKM tryggar att den fruktbara verksamheten fortsätter på hela fältet och att likabehandlingen främjas mellan studerande vid olika högskolor”, säger Ikonen.

Ytterligare information

Anni Liina Ikonen
sakkunnig inom högskoleidrott
Studerandenas Idrottsförbund
anniliina.ikonen@oll.fi / +358 44 780 0219

Kristiina Teppo

Sakkunnig inom kommunikation (på familjeledighet)

Författarprofil: Kristiina Teppo

Du kanske också är intresserad av

 • Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

  Publicerat:

  I den här bloggtexten frågar jag om yrkeshögskolor får ha fantasiledare och ”tokighetsmästare” som i Littles byrå? Kan en kreativ idé som känns lite knäpp idag vara en driftkraft för utvecklingen i morgon? Kan vi hitta sådana perspektiv på högskoleidrott som inte kräver att studerande är fulla av sportig styrka för att kunna delta i idrott, att motionera självständigt och att njuta av fysisk aktivitet ett steg − eller till exempel en roterande handled i taget?

  Läs mer om artikeln: Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

 • Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

  Publicerat:

  Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

  Läs mer om artikeln: Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020