OLL utvecklar idrottsfrämjande för högskolestadiet som baserar sig på värderingar och acceptans

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Många av oss lider av skuldkänslor och många andra negativa känslor på grund av att vi motionerar för lite. Förändringen mot en mer fysiskt aktiv livsstil känns som en oändlig kamp mot sig själv och sina omständigheter. Den frustrerande inre kampen gör att idrott och motion lockar ännu mindre. Så ska det ju inte vara!

I vår har Studerandenas Idrottsförbund tillsammans med huvudstadsregionens idrottstjänster Zone genomfört ett pilotprojekt för en ny slags tjänst för motionsrådgivning som baserar sig på värderingar och acceptans. Där erbjuds övningar som hjälper studerande att motionera mer med stöd av ett barmhärtigt och accepterande tankesätt som baserar sig på personens egna värderingar. I bästa fall kan det här leda till att de känslor och tankar som hindrar någon från att motionera (till exempel en skadlig tanke om att det inte lönar sig att motionera om motionspasset inte är tillräckligt långt och ansträngande) lyfts fram och bearbetas med ett proffs så att de inte längre påverkar hens handlingar.

Den tre och en halv månader långa handledningsperioden gav mycket information om hur det här tillvägagångssättet lämpar sig för högskolestuderandena. Mottagandet bland klienterna var mycket positivt: 92 procent av klienterna upplevde att tjänstens innehåll motsvarade deras önskemål antingen ganska bra eller mycket bra.

Under 2019 kommer OLL att fortsätta att utveckla den här verksamhetsmodellen, och alla som är intresserade av att utveckla högskoleidrotten är varmt välkomna att delta i arbetet. Vi berättar gärna mer om pilotprojektets resultat och insikter samt det fortsatta utvecklingsarbetet som nu inleds – tveka inte att ta kontakt!

Mer information:

Anni Liina Ikonen
sakkunnig inom högskoleidrott
anniliina.ikonen@oll.fi
tfn +35844 7800 219

Du kanske också är intresserad av

 • Högskolan i rörelse blir starkare – UKM beviljade OLL ett betydande understöd för fortsatt utveckling av Högskolan i rörelse

  Publicerat:

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Högskolan i rörelse-verksamheten som koordineras av Studerandenas Idrottsförbund (OLL) 90 000 euro i finansiering för det första året. Projektet pågår i tre år. Fokusen ligger på att hitta nya lösningar som ökar den fysiska aktiviteten i högskolans vardag samt att etablera dem i praktiken i samarbete med högskolegemenskaperna.

  Läs mer om artikeln: Högskolan i rörelse blir starkare – UKM beviljade OLL ett betydande understöd för fortsatt utveckling av Högskolan i rörelse

 • Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

  Publicerat:

  I den här bloggtexten frågar jag om yrkeshögskolor får ha fantasiledare och ”tokighetsmästare” som i Littles byrå? Kan en kreativ idé som känns lite knäpp idag vara en driftkraft för utvecklingen i morgon? Kan vi hitta sådana perspektiv på högskoleidrott som inte kräver att studerande är fulla av sportig styrka för att kunna delta i idrott, att motionera självständigt och att njuta av fysisk aktivitet ett steg − eller till exempel en roterande handled i taget?

  Läs mer om artikeln: Tuire Ranta-Meyer: Den lekande människan vågar motionera i högskola

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet