Hallituksen kokous 6/2022

Publicerat:

Aika: 14.3.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja, poissa

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

  • Raflarumba 9.3.

Pääsihteeri Bolander:

  • Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo 9.3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 5/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2021 esitettäväksi liittokokoukselle. Esitetään liittokokoukselle tilikauden ylijäämän 9 092,29 € siirtämistä aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille.

4. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021 esitettäväksi liittokokoukselle.

5. Päätettiin vakinaistaa viestintäasiantuntija Peltokankaan työsuhde hänen esittämän vastatarjouksen pohjalta.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tillbaka till dokumentarkivet