Studerandeaktiva: Färdigheterna utvecklas och välbefinnandet ökar inom OLL:s vänliga arbetsgemenskap

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

De studerandeaktiva på OLL:s kansli berättar om hur styrelseåret känns nu.

Året vid Studerandenas Idrottsförbund kulminerar alltid i förbundsmötet, där det fattas beslut om både förbundets och några individuella studerandes framtid. Under mötet väljs nämligen förbundets fyra styrelsemedlemmar för ett äventyr som räcker ett år.

Vad har OLL-året betytt för Essi, Jani och Tekla, alltså årets ordförande och vice ordförande?

Essi Lumme, ordförande

”Jag hade många gånger läst att OLL är en organisation som utför riksomfattande intressebevakning och påverkansarbete inom studerande- och högskoleidrotten. Det har ändå aldrig realiserats lika tydligt som under detta år. Jag har till exempel fått träffa forsknings- och kulturministern och ministeriets tjänstemän, och det har varit en stor grej att se sig själv som en expert inom sin egen bransch och som deras jämlike. I paneldebatter och under internationella möten har jag också märkt att jag kan ju det här, och att det har en betydelse vad jag säger som representant för OLL.

OLL-alumner har sagt ”ta ut allt ni kan av året, det är en otrolig upplevelse”, och det kulminerar kanske i just det här. Jag har överträffat mig själv i olika situationer, eftersom jag har förstått hur unikt året är. Det har lönat sig. Efteråt är det trevligt att stanna upp och fundera på hur jag lyft fram nya ärenden när jag diskuterat med tjänstemän eller hur jag bjudit betydligt äldre kollegor på ett färskt perspektiv på internationellt idrottsfrämjande.”

Jani Ressi, 2:a vice ordförande

”Jag blev bekant med OLL:s verksamhet under mitt tidigare förtroendeuppdrag inom studerandekåren. Samtidigt började jag lägga märke till saker där mina egna erfarenheter och färdigheter kunde vara till nytta. När jag fick frågan om jag var intresserad att söka till OLL:s styrelse erbjöd jag mig genast att gå med, och det har jag inte ångrat en sekund.”

Tekla Hahl, 1:a vice ordförande

”Att sitta i OLL:s styrelse har stött mina socionomstudier och styrt mitt professionella mognande. Förutom att jag fått ny kunskap och nya färdigheter har OLL:s vänliga och inspirerande arbetsgemenskap också hjälpt mig att utveckla mig själv och mitt välbefinnande.

På OLL lever man som man lär på ett konkret sätt vad gäller motion och ett balanserat liv. Hos oss börjar påverkan verkligen med individens exempel för arbetsgemenskapen, och därigenom för hela högskolevärlden.”

Så här kan du komma med

Är det du som nästa år kommer att berätta om sina erfarenheter av OLL:s verksamhet, med hundra nya berättelser och tusen nya erfarenheter i bagaget? Nu är det dags att fundera på att gå med i det här flitiga gänget som ställer upp på vad som helst. Den nya styrelsen kommer att väljas under förbundsmötet i Vuokatti 2–3 november bland kandidaterna som medlemsorganisationerna ställer upp.

Läs mer i den uppdaterade handboken för styrelsekandidaten! Du kan också fråga OLL:s aktörer om mer information. Om du vill ställa upp som kandidat och vill att vi ska dela information om din kandidatur i förbundets kommunikation, ta då kontakt med vår sakkunniga inom kommunikation!

Du kanske också är intresserad av