Styrelse för Studerandenas Idrottsförbund fördelade ansvarsområden

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2022 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

Ordförande Essi Lumme är ansvarig för inhemska och internationella intressentverksamhet, påverkansarbete och samordning av fadderverksamheten. Vice ordförande Tekla Hahl ansvarar för kommunikation, SHVS-samarbete och intressebevakning.

Vice ordförande Jani Ressi är ansvarig för tjänster och evenemang, valpåverkansarbete och Högskolan i Rörelse. Styrelselemedlem Pekko Pirhonen ansvarar för nätverket för högskolornas idrottsväsen.

Kontaktinformation

Ordförande Essi Lumme
intressentverksamhet, internationell verksamhet, lobbying, administration, jämlikhet, samordning av fadderverksamheten
+358 44 780 0211, essi.lumme@oll.fi

1. vice ordförande Tekla Hahl
kommunikation, intressebevakning, SHVS-samarbete, trakasseriombud, ansvar
+358 44 780 0216, tekla.hahl@oll.fi

2. vice ordförande Jani Ressi
tjänster och evenemang, valpåverkansarbete och Högskolan i Rörelse, OLL 100 år
+358 44 780 0215, jani.ressi@oll.fi

Styrelsemedlem Pekko Pirhonen
nätverket för högskolornas idrottsväsen
pekko.pirhonen@lut.fi

Fadderkårer (studerande- och studentkårer)

Essi Lumme: ASK, KOE, Laureamko, LTKY, SAMMAKKO, SHS, Tahkon talli

Tekla Hahl: JYY, KAMO, Polamk, SAMO, SAVOTTA, TREY, TYY, VYY

Jani Ressi: AYY, HAMKO, Helga, HUMAKO, HUS, Kadettitoverikunta, METKA, O'Diako

Du kanske också är intresserad av