Essi Lumme: Strategisk dagbok, sida 2

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Syftet med rapporten om medlemsmodeller är att kartlägga fungerande medlemsmodeller som skulle få OLL:s verksamhet att omfatta så många universitetsstudenter som möjligt. Av denna anledning kontaktar vi, förutom våra egna medlemmar, även många student- och studerandekårer som inte är våra medlemmar.

Vi vill utreda student- och studerandekårernas tankar om vår verksamhet och om framtiden för intressebevakningen inom idrott. Dessutom kontaktar vi arrangörerna av idrottstjänster vid universiteten. Utöver OLL:s verksamhet är vi intresserade av hur studentidrottens aktörer skulle organisera intressebevakningen inom idrott och främjandet av motion.

Vi har redan börjat kontakta medlemmarna, och kommer att fortsätta med det under de närmaste veckorna. Under våren kommer vi att göra en sammanställning av svaren, som vi sedan använder för att skissera upp medlemsmodellerna.

Du kanske också är intresserad av