OLL representerades på internationella förbundsmöten

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

På studerandemotionens och studerandeidrottens internationella paraplyorganisationers förbundsmöten diskuterades personval, Ryssland och regeländringar. OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas som deltog i mötena berättar närmare om de viktigaste besluten.

Europeiska studerandeidrottsförbundet EUSA:s förbundsmöte i Kusadasi i Turkiet den 13 oktober bekräftade att ryska och vitryska högskolor och lag är uteslutna ur förbundets verksamhet på grund av anfallskriget. Enligt reglerna måste beslutet som tidigare fattats av förbundets styrelse fattas av förbundsmötet. I diskussionerna säkerställde vi att beslutet kan ändras först efter att den ursprungliga orsaken, d.v.s. anfallskriget, upphört.

De mest intressanta besluten under internationella studerandeidrottsförbundet FISU:s förbundsmöte var personval. Under mötet, som ordnades i Geneve den 17–18 november, valdes Leonz Eder från Schweiz enhälligt till förbundets ordförande. Eder har varit vikarie för ordföranden redan under denna period. Av de fem vice ordförandena var den första Luciano Cabral från Brasilien, och de övriga vice ordförandena kommer från Kina, Uganda, Tyskland och Polen.

Lari Koskinen (till höger) var OLL:s röstande representant vid FISU:s förbundsmöte.

Tävlingsfokusen syns i personvalen

Till FISU:s styrelse med 23 medlemmar valdes totalt åtta européer. Tyvärr lämnades grannländernas kandidater som vi understödde, alltså Yngvild Larsen Shchei från Norge och Kairis Ulp från Estland, utanför styrelsen med hårfin marginal. Av våra övriga grannar valdes inte Rysslands kandidat in i styrelsen.

Olika tävlingar är den synligaste delen av de internationella förbundens verksamhet, och största delen av deras intäkter kommer från tävlingsverksamheten. Detta framhävs också av att det blivit allt svårare att hitta villiga tävlingsarrangörer. I styrelsevalet hade de länder en fördel som ordnar studerandenas VM.

Utvecklingen av högskoleidrott som är riktad till alla sker i huvudsak genom olika projekt (såsom FISU:s Healthy Campus) och delegationer. Vad gäller att bli vald till styrelsen påverkas situationen också av att medan studerandeidrotten i Norden lutar på en stark studeranderörelse som utför påverkningsarbete är högskoleidrotten på internationell nivå verksamhet som utförs av just högskolorna. OLL:s vice ordförande Lari Koskinen var en av få studerande – och över huvud taget unga personer – bland FISU:s förbundsmötesdelegater.

Förtjänstmedalj till Finland!

Under båda förbundsmöten gjordes regeländringar. EUSA ändrade sina regler så att aktiva medlemsorganisationer i fortsättningen har två röster under förbundsmötet jämfört med den enda röst de hade tidigare. Som aktivitet räknas att ordna EUSA:s evenemang (tävlingar, utbildning eller möten) eller att skicka studerande till studerandenas EM. OLL uppfyller dessa kriterier med god marginal.

Till FISU:s regler lades att ordna möten på distans, vilket OLL har drivit på redan länge. I vintras ordnade paraplyorganisationen faktiskt sitt extra förbundsmöte på distans, men nu är möjligheten till distansmöten i bruk hela tiden.

EUSA:s möte avslutades med medaljernas skimmer under en gala där även Studerandenas Idrottsförbund belönades. Tillsammans med Estland, Lettland och Litauen fick vi förtjänstmedaljer för de hundrade SELL-tävlingarna som ordnades i Tartu i våras. Visste du att de årliga SELL-tävlingarna är öppna för alla studerande oberoende av resultatnivå?

Finlands och de baltiska ländernas studentidrottsförbundets fick hedersmedaljer från EUSA för att hedra 100-årsjubileet av SELL-spelen.

På huvudbilden i artikeln, Finlands, Sveriges och Norges delegationer med FISU:s ordförande Leonz Eder (mitten).

Du kanske också är intresserad av