Julia Tuuri: OLL:s policydokument och etiska regler kommer att behandlas vid förbundsmötet – men vem väljs till nästa års styrelse?

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Förbundsmötet är ett av de viktigaste och mest spännande årliga evenemangen för Studerandenas Idrottsförbund. OLL:s medlemsorganisationer runt om i Finland samlas till förbundsmötet för att besluta om förbundets viktigaste frågor. Under mötet kommer vi bland annat att ha spännande omröstningar, träffa nya och gamla bekanta och föra inspirerande diskussioner.

Vid förbundsmötet går vi igenom förbundets verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomiska handlingar och andra dokument som styr verksamheten. Årets specialiteter är det idrottspolitiska policydokumentet och förbundets etiska regler. Policydokumentet tar ställning till olika delområden inom idrott, såsom finansiering, jämlikhet och tillgänglighet inom idrott, motionsmöjligheter för studerande och att stöda vardagsmotion. Du kan läsa det gällande policydokumentet på vår webbplats (på finska).

Vi utarbetar etiska regler för att vi kan ingripa i olämpligt beteende i all verksamhet inom förbundet. Det är viktigt att vi har policydokument som godkänts av våra medlemsorganisationer och som stödjer oss i vår vardagsverksamhet.

Höstens förbundsmöte hålls på Kuortane idrottsinstitut 10–11 november. Vid mötet väljer medlemmarna också en ordförande och en styrelse att leda förbundet år 2022.

Om du är intresserad av att söka till OLL:s styrelse, kan jag varmt rekommendera det! Det har varit lärorikt och givande att sitta i förbundets styrelse. Mina favoriter har varit att följa kommunalvalet och påverka det på paradplatsen, att bekanta mig med och delta i Olympiska kommitténs verksamhet samt att sätta mig in i ekonomiförvaltningens alla konster och knep!

Du kan läsa mer om att söka till styrelsen i vår handbok för styrelsekandidaten. Om du kandiderar och vill ha synlighet för kandidaturen i förbundets kommunikation, vänligen kontakta Niko, sakkunnig inom kommunikation!

Om du deltar i förbundsmötet för första gången, kan du läsa mer om det på vår webbplats. Jag berättar också gärna mer om mötet!

Julia Tuuri

OLL:s ordförande Julia Tuuri.

Ordföranden Julia Tuuri rekommenderar varmt att delta i OLL:s verksamhet.

Du kanske också är intresserad av

 • OLL representerades på internationella förbundsmöten

  Publicerat:

  På studerandemotionens och studerandeidrottens internationella paraplyorganisationers förbundsmöten diskuterades personval, Ryssland och regeländringar. OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas som deltog i mötena berättar närmare om de viktigaste besluten.

  Läs mer om artikeln: OLL representerades på internationella förbundsmöten

 • Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

  Publicerat:

  Den nya ordföranden för OLL, som fyller 100 år nästa år, är Mio Kortelainen från yrkeshögskolan Laurea. I år var ordförandevalet inte självklart på förhand, utan förbundets medlemmar fick vänta på den slutliga kandidatnomineringen ändå till sista minuten.

  Läs mer om artikeln: Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

 • Vi söker en studentrepresentant till den internationella akademin för idrottledning

  Publicerat:

  Den internationella paraplyorganisationen för studentidrott FISU utlyser en ansökan om nationella representanter för FISU Volunteer Leaders Academy för år 2024. Syftet med akademin är att erbjuda studerande en internationell kanal för att utveckla sig som ledare och att förbättra möjligheter till studentidrott både i Finland och internationellt.

  Läs mer om artikeln: Vi söker en studentrepresentant till den internationella akademin för idrottledning