Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Den nya ordföranden för OLL, som fyller 100 år nästa år, är Mio Kortelainen från yrkeshögskolan Laurea. I år var ordförandevalet inte självklart på förhand, utan förbundets medlemmar fick vänta på den slutliga kandidatnomineringen ändå till sista minuten.

Under förbundsmötet i Tammerfors, som avslutades på torsdagen den 9 november, valdes Tomas Kurenniemi från Aalto-universitet och Marika Uusi-Illikainen från Jyväskylä universitet till OLL:s nya vice ordförande. Tiia Tjukanov från Moveo-idrottstjänsterna valdes till styrelsemedlem.

”Studerandenas välbefinnande och fysiska aktivitet är nu mer aktuella ämnen än någonsin, och de måste tas i beaktande ännu bättre i beslutsfattandet. Jämlikheten är en av välbefinnandets hörnstenar, och att sköta om idrottstjänsternas tillgänglighet är en central del av detta”, säger den nya ordföranden Kortelainen.

Under förbundsmötet diskuterades också OLL:s framtid inför den nya strategiperioden. Förbundsmötet fattade ett beslut om en ny medlemskapsmodell, i och med vilken förbundet kommer att bjuda också högskolorna att bli ordinarie medlemmar för att främja studieförmåga och välbefinnande ur motionsperspektiv.

”Nästa år firar vi studerandeidrottens 100-åriga historia, men att etablera en motionsinriktad livsstil som en del av studielivet kräver att vi koncentrerar oss starkt på att blicka in i framtiden”, sammanfattar Kortelainen.

”Under detta år har vi stärkt våra nätverk med både beslutsfattare och andra aktörer på idrotts- och studerandefältet. Vi har fört konstruktiva diskussioner om ämnen som genomförandet av programmet Mer motion i Finland och högskoleidrottens roll med ministrar, till exempel. Förbundets nya styrelse har en utmärkt position för att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med medlemmarna, beslutsfattarna och våra övriga partner”, kommenterar ordförande Emilia Junnila.

Årets Flamma-priset till Tammerfors och OLL-pokalen till Kajana

På onsdagskvällen besökte förbundsmötet Tammerfors rådhus på inbjudan av staden. Under evenemanget delades de årliga priserna ut till aktörer som meriterat sig inom utvecklingen av högskoleidrotten. Till Årets Flamma valdes Helena Collin som ansvarar för idrottscentren hos SportUni, idrottstjänsterna för högskolorna i Tammerfors. Collin har påvisat exceptionell aktivitet i nätverket för idrottsväsenden. Hon har använt sin tid och kompetens på att främja samarbetet mellan förbundets verksamhet och idrottstjänsterna, och fungerat som exempel för andra.

OLL-pokalen är ett vandringspris som tilldelas en av förbundets medlemsorganisationer som meriterat sig inom idrottsverksamheten. I år delades pokalen ut till studerandekåren KAMO vid Kajana yrkeshögskola. KAMO har gjort ett exemplariskt arbete till exempel inom motionstutorverksamheten under de senaste åren. Kajanaborna har också deltagit aktivt i förbundets verksamhet, och under innevarande år har de ordnat ett betydande antal lokala idrottsevenemang.

Ytterligare information:

Ordförande Emilia Junnila
emilia.junnila@oll.fi,
+358 44 7800 210

Generalsekreterare, Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210

Du kanske också är intresserad av