Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbunds jubileumsåret fördelade ansvarsområden

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2024 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna.

Ordförande Mio Kortelainen är ansvarig för påverkansarbete, intressentverksamhet och administration. Första vice ordföranden, Marika Uusi-Illikainen ansvarar för Högskolan i Rörelse-verksamhet och kommunikation.

Andra vice ordförande Tomas Kurenniemi är ansvarig för medlemstjänster och evenemang inklusive tävlingsverksamhet. Styrelsemedlem Tiia Tjukanov ansvarar för nätverket för högskolornas idrottsväsen.

OLL grundades 1924 och firar i år 100-årsjubileum för den finländska studentidrotten. Årsfesten hålls lördagen den 13 april i evenemangscentret Koskenranta i Helsingfors. Just nu pågår anmälan till festen.

Kontaktinformation

Ordförande Mio Kortelainen
påverkansarbete, intressentverksamhet och administration
+358 44 780 0211, mio.kortelainen@oll.fi
Fadderkårer: Helga, HUMAKO, Kadettitoverikunta, Laureamko, SHS, Tahkon talli och VYY

1. vice ordförande Marika Uusi-Illikainen
Högskolan i Rörelse-verksamhet och kommunikation
+358 44 780 0216, marika.uusi-illikainen@oll.fi
Fadderkårer: HAMKO, JYY, KAMO, SAMMAKKO, SAMO, SAVOTTA och TREY

2. vice ordförande Tomas Kurenniemi
Medlemstjänster och evenemang, tävlingsverksamhet
+358 44 780 0215, tomas.kurenniemi@oll.fi
Fadderkårer: ASK, AYY, HUS, KOE, METKA, O'Diako och LTKY

Styrelsemedlem Tiia Tjukanov
Nätverket för högskolornas idrottsväsen
tiia.tjukanov@lut.fi

Bild: Lea Björn. Tiia Tjukanov, Tomas Kurenniemi och Mio Kortelainen fotograferades på förbundsmötet i Tammerfors i november 2023. Marika Uusi-Illikainen deltog på distans.

Du kanske också är intresserad av

 • Vi söker en studentrepresentant till den internationella akademin för idrottledning

  Publicerat:

  Den internationella paraplyorganisationen för studentidrott FISU utlyser en ansökan om nationella representanter för FISU Volunteer Leaders Academy för år 2024. Syftet med akademin är att erbjuda studerande en internationell kanal för att utveckla sig som ledare och att förbättra möjligheter till studentidrott både i Finland och internationellt.

  Läs mer om artikeln: Vi söker en studentrepresentant till den internationella akademin för idrottledning

 • OLL representerades på internationella förbundsmöten

  Publicerat:

  På studerandemotionens och studerandeidrottens internationella paraplyorganisationers förbundsmöten diskuterades personval, Ryssland och regeländringar. OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas som deltog i mötena berättar närmare om de viktigaste besluten.

  Läs mer om artikeln: OLL representerades på internationella förbundsmöten

 • Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

  Publicerat:

  Utvecklingsstödet för föreningsverksamheten (föreningsstöd) är avsett att ge barn och unga fler motions- och idrottsmöjligheter samt att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion. Föreningsstödet beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

  Läs mer om artikeln: Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!