Kom och skapa högskoleidrottens framtid i OLL:s strategiarbetsgrupp!

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Vi söker medlemmar till Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) strategiarbetsgrupp för år 2023. Arbetsgruppens uppgift är att fungerar som vägledare för det strategiarbete som bedrivs under året. Arbetsgruppen träffas fyra gånger.

Arbetsgruppens uppgift

Förbundets nuvarande strategiperiod tar slut i år och i enlighet med förbundsmötets beslut skapas det en ny strategi för att styra verksamheten och dess utveckling. Strategin ska även innehålla en presentation av förbundets medlemsmodell, som har utvecklats sedan 2021. Under året kommer även de regeländringar som medlemsmodellen kräver att förberedas. Strategin kommer att godkännas på förbundsmötet den 8–9 november 2023.

Enligt handlingsplanen är ”de vägledande principer för att utveckla strategin och medlemsmodellen att tydliggöra förbundets grundläggande uppdrag, att upprätthålla studentledarskapet, stärka kopplingen till högskolor och deras idrottsverksamhet samt att definiera tjänster och rikta dem till i första hand medlemmarna. Vi baserar strategiarbetet på representanter för arbetsgruppens medlemsgemenskaper och andra intressenter."

Som medlem i arbetsgruppen

Strategiarbetsgruppen behöver representanter från förbundets olika medlemsgrupper (student- och studerandekåren, högskoleidrottsverksamhet) samt intressenter som idrotts- och studentparaplyorganisationer och andra samarbetspartner till förbundet. Arbetsgruppen utses av förbundets styrelse.

Arbetsgruppens möten är planerade att hållas under februari-mars, april, augusti och oktober. Dessutom är medlemmarna i arbetsgruppen välkomna till Högskolan i rörelse-dagarna som anordnas 16–17 maj 2023. I samband med evenemanget hålls även ett strategiseminarium.

Förslag om medlemmar till arbetsgruppen ska lämnas in senast den 6 februari 2023 till generalsekreteraren på niko.peltokangas@oll.fi. Vi tar gärna emot förslag från både organisationer och enskilda aktörer.

Mer information

Generalsekreterare Niko Peltokangas, 044 7800 210, niko.peltokangas@oll.fi

Ordförande Emilia Junnila, 044 7800 211, emilia.junnila@oll.fi

Du kanske också är intresserad av