Toni Ahva: Låt oss göra kommunalvalet till ett motionsval!

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Toni Ahva, chef för samhällsrelationer vid Finlands Olympiska Kommitté, bloggar om kommunalvalet.

Kommunalvalet erbjuder var och en av oss en möjlighet att främja motion och idrott. I valet väljs beslutsfattarna som kommer att ansvara för att främja motion på kommunal nivå. Att främja motion är en viktig uppgift för kommunen, och i och med social- och hälsovårdsreformen kommer idrottsväsendet att ha en större roll i varje kommuns beslutsfattande.

I själva verket har idrott och motion en mycket större betydelse för kommunerna än vad man tror. Denna betydelse kan illustreras med en rad fakta, varav två exempel presenteras nedan.

Siffror som varje kommunalvalskandidat bör känna till om motion och idrott

För det första; fysisk inaktivitet medför en årlig kostnad på mer än 550 euro per invånare. Fysisk inaktivitet har alltså en stor påverkan på varje kommuns ekonomi. Därför behövs det större investeringar i idrott och motion: små insatser förebygger enorma kostnader.

För det andra; i Finland finansierar kommunerna idrott och motion med över 700 miljoner euro varje år, vilket är fem gånger mer än vad staten bidrar med. Det innebär att kommunerna – och därigenom beslutsfattarna – har ett stort ansvar för att skapa möjligheter till idrott och motion.

Dessa fakta illustrerar det viktiga förhållandet mellan kommuner och idrott. Därför är det viktigt att idrott och motion är en del av varje kommuns strategi och välfärdsplan. Det är dags att kavla upp ärmarna då bara knappt hälften av kommunerna har ett tväradministrativt idrotts- och motionsprogram.

Samtidigt bör en bedömning av de effekter som idrott och fysisk aktivitet har göras till en del av beslutsfattandets konsekvensanalyser. De samhälleliga motiveringarna hos idrott och motion är så starka, att idrott måste tas i beaktande i all kommunal verksamhet.

Nu behövs fler insatser inom idrott och motion

Det räcker inte med att bara dokumentera målen i kommunernas viktiga dokument. Man måste fästa uppmärksamhet på hur dessa mål ska uppnås. Det finns många olika sätt att främja idrott och motion i kommunerna, till exempel genom att investera i motionstjänster och stödja föreningsverksamhet.

Det bör noteras att kommunernas stöd till idrott och motion är i huvudsak indirekt: kommunerna skapar förutsättningar för motion genom att bygga nya idrottsanläggningar, garantera förmånliga lokalhyror och förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik.

Vi måste satsa på idrott i områden där de olika åldersgrupperna nås bäst. Det betyder till exempel att vi måste bygga idrottsanläggningar nära läroanstalter och studentbostäder. Studerande bör säga ifrån om det ser ut att kommunen glömmer studerandenas perspektiv i planeringen av idrottsanläggningar.

Dialog och ett tväradministrativt verksamhetssätt är av central vikt för främjandet av idrott och motion. Ett sätt att stärka samarbetet mellan aktörerna inom idrott och motion och kommunen är att skapa en samarbetsmodell, till exempel ett föreningsparlament eller -forum, i kommunen. På så sätt kan kommunen utnyttja föreningarnas expertis och konsultera dem vid främjandet av hobbyverksamhet. Också studentrörelsen skulle kunna delta i föreningsforumets verksamhet.

Från idrottspositiv kandidat till kommunal beslutsfattare

Fysisk inaktivitet medför en stor risk för så väl folkhälsan som för den kommunala ekonomin. Den kommande fullmäktigeperioden ger de kommunala beslutsfattarna en utmärkt möjlighet att anta denna utmaning. Också vi i idrottsföreningarna vill delta i arbetet.

Vår underbara idrottsgemenskap har fått en viktig roll: att lyfta fram idrott och motion i kommunalvalet. Jag uppmuntrar var och en att bekanta sig förutom med Studerandenas Idrottsförbunds förträffliga kommunalvalsteman också med Olympiska Kommitténs valteman och övrigt valmaterial. Att lyfta fram dessa insatser under kommunalvalet – och efter det – ger oss välbefinnande, glädje och upplevelser.

Låt oss göra kommunalvalet till ett idrottsval! Med tanke på framtiden är det viktigt att flera idrottspositiva beslutsfattare väljs till fullmäktige i vårens kommunalval.

Toni Ahva

Skribenten är chef för samhällsrelationer vid Finlands Olympiska Kommitté.

Du kanske också är intresserad av