Toni Ahva: Tehdään kuntavaaleista liikuntavaalit!

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Kuntavaaliblogissa on vuorossa Suomen Olympiakomitean yhteiskuntasuhdepäällikkö Toni Ahva.

Kuntavaalit tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden edistää liikuntaa ja urheilua. Vaaleissa valitaan päättäjät, joiden käsissä on liikunnan edistäminen kuntatasolla. Liikunnan edistäminen on tärkeä kunnan tehtävä, ja jatkossa sote-uudistuksen myötä liikuntatoimen osuus on entistä suurempi osa jokaisen kunnan päätöksentekoa.

Oikeastaan liikunnan merkitys kunnille on paljon suurempi kuin yleisesti ymmärretään. Tätä merkitystä voidaan kuvata lukuisilla faktoilla, joista seuraavaksi kaksi poimintaa.

Luvut, jotka jokaisen kuntavaaliehdokkaan tulisi tietää liikunnasta

Ensinnäkin, liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu yli 550 euron vuotuiset kustannukset asukasta kohti (Lähde: Olympiakomitean tietosivut: liikunta kunnissa). Liikkumattomuus vaikuttaa siis hyvin keskeisesti jokaisen kunnan talouteen. Siksi liikuntaan pitää investoida enemmän: pienillä panoksilla torjutaan valtavan suurta kustannusta.

Toiseksi, Suomessa kunnat rahoittavat liikuntaa viisinkertaisesti valtioon nähden, yli 700 miljoonalla eurolla vuodessa (Lähde: Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2019). Tämä tarkoittaa, että kunnilla - ja sitä kautta kuntapäättäjillä - on iso vastuu liikuntamahdollisuuksien luomisesta.

Nämä faktat havainnollistavat sitä tärkeää suhdetta, joka liikunnalla ja kunnilla on. Siksi liikunta on saatava mukaan jokaisen kunnan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. Tekemistä riittää, koska tällä hetkellä esimerkiksi vain vajaassa puolessa kunnista on poikkihallinnollinen liikkumisohjelma.

Samalla liikunta- tai liikkumisvaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi vaikutusarviointeja kaikessa päätöksenteossa. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu on niin vahva, että liikunta on huomioitava kaikessa kuntien toiminnassa.

Nyt lisää liikuntatekoja

Pelkät kirjaukset kuntien tärkeisiin asiakirjoihin eivät kuitenkaan riitä. Myös niiden toimeenpanoon on kiinnitettävä huomiota. Liikuntaa voi kunnissa edistää monella tavalla, esimerkiksi panostamalla liikuntapalveluihin sekä tukemalla seuratoimintaa.

On hyvä huomata, että itse asiassa keskeisin kuntien tuki liikunnalle on välillistä: kunnat luovat edellytykset liikunnalle esimerkiksi lisäämällä liikuntapaikkoja, takaamalla edulliset tilavuokrat ja edistämällä kävelyn sekä pyöräilyn olosuhteita.

Liikettä on lisättävä sinne, missä ikäluokat tavoitetaan laajasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikuntapaikkojen tuomista lähelle oppilaitoksia ja opiskelija-asuntoja. Opiskelijoiden kannattaa pitää ääntä, jos liikuntapaikkojen suunnittelussa tuntuu opiskelijoiden näkökulma unohtuvan.

Vuoropuhelu ja poikkihallinnollisuus on liikunnan edistämisessä äärimmäisen keskeistä. Yksi keino liikunnan toimijakentän ja kunnan yhteistyön vahvistamiseksi on perustaa kuntaan yhteistoimintamalli, esimerkiksi seuraparlamentti tai -foorumi. Näin kunta voi hyödyntää seurojen erityisosaamista ja kuulla niitä harrastamisen edistämisessä. Myös opiskelijaliike voisi olla mukana seurafoorumin toiminnassa.

Tehdään liikuntamyönteisistä ehdokkaista kuntapäättäjiä

Liikkumattomuus aiheuttaa vakavan vaaran sekä kansanterveydelle että kuntataloudelle. Tulevalla valtuustokaudella kuntapäättäjillä on oiva mahdollisuus tarttua haasteeseen. Me liikunnan järjestökentällä haluamme olla siinä työssä vahvasti mukana.

Nyt meidän upealla liikuntayhteisöllämme on tärkeä tehtävä tuoda liikunta esille kuntavaaleissa. Opiskelijoiden Liikuntaliiton erinomaisten kuntavaaliteemojen lisäksi suosittelen jokaista tutustumaan Olympiakomitean vaaliteemoihin ja muihin vaalimateriaaleihin. Pitämällä näitä toimia esillä kuntavaaleissa – ja niiden jälkeen – saamme lisää hyvinvointia, iloa ja elämyksiä jokaisen kuntalaisen arkeen.

Tehdään siis kuntavaaleista liikuntavaalit! On tulevaisuuden kannalta tärkeää, että kevään kuntavaaleissa valtuustoihin valitaan paljon liikuntamyönteisiä päättäjiä.

Toni Ahva

Kirjoittaja on Suomen Olympiakomitean yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Sinua voisi kiinnostaa myös