Kommunalval har hållits - inflytande i kommunfullmäktige och utskotter börjar

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Efter en lång väntan var förra söndagen äntligen själva valdagen för kommunalvalet. När valet skjuts upp från vår till sommar på grund av pandemin förlängdes kampanjperioden för många kandidater och nya kandidater fick tid att gå med. Men vad blev facit i handen av dessa efterlängtade val?

Vid kommunvalet 2021 var valdeltagandet det lägsta på flera år. Valdeltagandet i hela landet var bara 55,1 procent. Deltagandet för ungdomar har ännu inte publicerats, men den totala aktiviteten ser inte bra ut. Oavsett om det låga valdeltagandet beror på den uppskjutna proceduren eller den vackra sommardagen måste vi arbeta för att öka valdeltagandet bland hela befolkningen.

I kommunalvalet låg vikten på beskattning och de kommunala finanserna. Det pratades mycket om eventuell provinsbeskattning och de tjänster som kommunen tillhandahåller. Det fanns alltså lite utrymme för tal om idrott i denna diskussion. Det diskuterades om ungdomsidrott i några valpaneler och det var självklart en glädje att lyssna på. Många partier var överens: ungdomarna bör garanteras minst en meningsfull hobby. Åsikterna var då olika om hur idrotten skall finansieras. Det fanns olika åsikter om var pengarna till hobbyer skall komma ifrån och vilken typ av samarbete som kommuner och idrottsklubbar skall ha.

Andelen av meningsutbyte gällande idrott i valkompasser och debatter var därför mycket liten. Vi hoppas att idrott och motion kommer att spela en större roll i nästa val, eftersom de har en direkt koppling till den kommunala ekonomin och medborgarnas välbefinnande.

På hösten börjar inflytningsarbetet i de nya kommunfullmäktige och utskott. På utskottnivå kan man påverka många viktiga frågor, såsom motions- och idrottsförhållanden. Vid Studerandenas Idrottsförbund skall vi sammanställa material på hösten för att stödja utskottens inflytande - så följ våra kommunikationskanaler! Dessutom publicerar Olympiska kommittén sitt eget stödmaterial (på finska) för kommunala beslutsfattare.

På uppdrag av OLL vill jag ännu tacka alla kandidater och väljare för att ha medverkat till att demokrati blir verklighet! Ta ett andetag på sommaren och förbered er på höstens förespråkande arbete!

Du kanske också är intresserad av