Hallituksen kokous 26/2020

Publicerat:

Aika: 1.12.2020

Paikka: Etänä

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

Varapuheenjohtaja Ahl:

  • 23.11. työnohjaus
  • 27.11. FSI Studier i rörelse -webinarium
  • 25.11. ja 30.11. Nuorten eläkeneuvottelut

Hallituksen jäsen Raimas:

  • 26.11. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan etävuosijuhlat

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • 25.11. liikuntatoimien verkostotapaaminen

Pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 25/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin valita tietokoneet ja huolto palveluntarjoalta Vetonaula yhdessä muiden OSS-järjestöjen kanssa. Valtuutettiin pääsihteeri Bolander viimeistelemään sopimuksen yksityiskohdat ja hoitamaan tilaus.

4. Vahvistettiin Joonas Suikulan työsopimus ajalle 15.11.-15.12.2020 kuntavaalitaustapaperin tekoa varten.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tillbaka till dokumentarkivet