Hallituksen kokous 19/2020

Publicerat:

Aika: 30.10.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen, poissa

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

2. Hyväksyttiin yleisavustuksen hakemus liitteineen toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtuutettiin pääsihteeri täydentämään hakemuksesta puuttuvat liitteet liittokokouksen jälkeen.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tillbaka till dokumentarkivet