90 minuuttia nuokkumista vai oppimista?

”Perinteinen akateeminen 90 minuutin luento on yksi suurimmista staattista istumisaikaa tuottavista tekijöistä Suomen korkeakouluissa”, on todennut istumisen vähentämisen terveyshyödyistä väitellyt liikuntatieteen tohtori ja korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän jäsen Arto Pesola.

Kasvokuvat haastatelluista henkilöistä: Maarit Honkonen-Seppälä, Lehtori Humanistinen ammattikorkeakoulu  Jenny Hieto, Hallituksen puheenjohtaja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE  Reetta Tienari, Hyvinvointi- ja liikuntavastaava LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE

Koronapandemia ja etäopetuksen lisääntyminen ovat entisestään juurruttaneet opiskelijoita tuoleihin. Toiveita aktiivisemmista luennoista on esitetty, esimerkiksi Opiskelijabarometrissa 2022 opiskelijat äänestivät fyysistä aktiivisuutta tukevat opetuskäytännöt tärkeimmäksi liikkumisen edistämisen keinoksi.

Mitä nämä keinot voivat olla? Kysyimme korkeakouluopiskelijoilta ja lehtorilta, miten jätämme 90 minuutin istumismaratonit historiaan.

Sekä opettajat että opiskelijat haluavat yleensä pitää 2x45min tuplaluennot yhtenä 90 minuutin sessiona, jotta niiden jälkeen saadaan pidempi tauko. Tällöin kuitenkin juurrutaan pitkäksi ajaksi paikalleen. Istumisfysiologian näkökulmasta kunnollinen tauko on hyvä pitää useammin. Vaikka pitkän luennon keskellä pidettäisiinkin pieni tauko, ei se aina kannusta lähtemään liikkeelle. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä “tauko” tarkoittaa.

“Huomaan monesti, että jos tauko on vain viisi minuuttia, en viitsi nousta ja lähteä mihinkään niin lyhyeksi aikaa”, sanoo opiskelija Reetta Tienari.

Fyysisen hyvinvoinnin lisäämisen ohella tauottaminen, liike ja toiminnallisuus parantavat keskittymiskykyä ja oppimistuloksia.

“Tosi nopeasti alkaa puuduttamaan, jos opetus on pelkkää kalvosulkeista ja opettajan puhetta. Jo vartin jälkeen saattaa alkaa ajatus harhailemaan”, Tienari kertoo.

“Ihan omissa kurssituloksissa olen huomannut, että sellainen opetus, joka sisältää monipuolista, aktiivista tekemistä, jää paremmin mieleen ja tenttitulokset ovat paremmat”, opiskelija Jenny Hieto kertoo.

Lehtori Maarit Honkonen-Seppälä pyrkii jakamaan luentonsa 20 minuutin pätkiin, joiden jälkeen tulee välitauko ja muutos, kuten ryhmätyöskentelyyn siirtyminen. Yksi tapa toteuttaa toiminnallisuutta opetuksessa on esimerkiksi ryhmätöiden esittäminen videon tai näytelmän muodossa.

Honkonen-Seppälä kertoo miettivänsä, mikä on tärkein oppimistavoite kullekin päivälle, ja löytyisikö siihen jokin aktivointikeino. “Jokin hankala tai tärkeä selitettävä asia voitaisiin käydä läpi piirissä seisten siten, että aluksi opettaja selittää asian, ja vuorotellen joku kertoo, kuinka itse ymmärsi sen”, ideoi Hieto.

Erilaisia tapoja tauottaa opetustilannetta ja lisätä fyysistä aktiivisuutta on useita. Honkonen-Seppälä kertoo hyödyntävänsä seisten tai kävellen tapahtuvia ryhmäkeskusteluja, ja vievänsä mahdollisuuksien mukaan opetusta ulkotiloihin esimerkiksi puheviestinnän opetuksessa. Hän kannustaa opettajia miettimään, mitkä ovat itselle luontaisia tapoja lisätä liikettä, ja hyödyntää niitä.

Yksi haaste liikuskelulle opetustilanteessa on siihen huonosti soveltuvat opetustilat, kuten isot auditoriot. Hieto kuitenkin muistuttaa, että jo paikallaan istuen voi tuottaa pientä liikettä.

“Liikaa keskitytään ehkä tilojen rajoitteisiin, mutta kyllähän pieniä venytyksiä, heilutuksia ja hartioiden pyörityksiä voi tehdä missä tahansa, myös paikallaan. Pitäisi miettiä, mitkä ovat mahdollisuudet juuri tässä tilassa.”

Kuva 90 minuutin luennon aikajanasta, jossa ehdotuksia paikallaanolon tauottamiseen luennon lomassa.

Lataa itsellesi Acatiimissa julkaistu artikkeli PDF-muodossa alta kohdasta 'liitetiedostot'. Artikkelia saa vapaasti jakaa – voit esimerkiksi tulostaa sen korkeakouluympäristöön näkyville.

Artikkeli julkaistiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton advertoriaalina Acatiimi-lehdessä 16.6.2023.

Yhteystiedot

oll@oll.fi

Liitteet

Lisää aiheesta opetuksen aktivoiminen

Opetuksen aktivoiminen

9 keinoa istumisen tauottamiseen opetuksessa -esite

Luennot ja oppitunnit muodostavat pääosan opiskelusta. Valitettavasti myös istumisesta. Siksi myös paikallaan olon tauottamiseen kannattaa vaikuttaa opetuksen kautta. Opettaja voi helposti mahdollistaa ja kannustaa paikallaan olon tauottamista opiskelijan arkipäivässä. Ota tästä vinkit talteen!

Lue lisää aiheesta 9 keinoa istumisen tauottamiseen opetuksessa -esite
Opetuksen aktivoiminen

Juili lähtee liikahtamalla (video)

Juiliiko sinuakin runsas istuminen? Kaipaatko luennoilla pausseja paikallaan oloon? Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto tiivistävät videolla hauskasti, miksi ja miten opetukseen saadaan virkeyttä ja parempia tuloksia lisäämällä liikettä.

Lue lisää aiheesta Juili lähtee liikahtamalla (video)
Opetuksen aktivoiminen

Juili lähtee liikahtamalla -juttu Suomen kieltenopettajien Tempus -lehdessä

Tiesitkö, että asennon vaihtelu ja liikuskelu opiskelun lomassa palauttaa kaivatun skarppiuden ruutujen ääreen ja sulattaa jumit kropasta! Helsingin yliopiston ranskan kielen opettaja Suvi Kotkavuori kirjoitti opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöstä ja parhaista vinkeistä etäopetusta vaivaavan Juilin karkoittamiseksi Suomen kieltenopettajien Tempus-lehteen.

Lue lisää aiheesta Juili lähtee liikahtamalla -juttu Suomen kieltenopettajien Tempus -lehdessä
Opetuksen aktivoiminen

Saksaa liikkuen – esittelyssä pulpetiton kielten opetus

Yliopiston ranskan kielen opettaja ja Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Suvi Kotkavuori kertoo blogissaan kollegansa Tia Patengen tarinan kohti liikunnalisempaa opetusta. Blogissa Suvi on haastatellut Tiaa, joka kertoo, miten hän on kokenut "pulpettitoman opetuksen" ja mitä se on opettanut hänelle. Blogissa käytetyt sitaatit ovat Tia Patengen.

Lue lisää aiheesta Saksaa liikkuen – esittelyssä pulpetiton kielten opetus
Opetuksen aktivoiminen

Liikunnan ja hyvinvoinnin opintojaksot

Opiskelijoiden liikkumista voi ja kannattaa opinnollistaa korkeakouluissa: opintopisteet ovat yksi hyvä motivaattori liikunnan lisäämiseen! Opinnollistaminen myös lisää liikuntaan käytettävissä olevaa aikaa, kun liikkuminen on samalla "opiskelua".

Lue lisää aiheesta Liikunnan ja hyvinvoinnin opintojaksot