Nyhetsarkiv

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Studerande utvecklade beroendeframkallande spel i Tammerfors

  Publicerat:

  Läs mer om artikeln: Studerande utvecklade beroendeframkallande spel i Tammerfors

 • Utvärdering av programmet Skolan i rörelse: Ökad kapacitet för idrottsproduktion

  Publicerat:

  Mellan januari och mars i år genomförde det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en extern utvärdering av programmet och spetsprojektet Skolan i rörelse för den nuvarande perioden.

  Läs mer om artikeln: Utvärdering av programmet Skolan i rörelse: Ökad kapacitet för idrottsproduktion

 • OLL fick igång regeringsförhandlarna

  Publicerat:

  På onsdagen den 15 maj 2019 deltog Studerandenas Idrottsförbund i studerandenas regeringsprogramvaka som hölls av Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK. OLL var aktivt med hela dagen och lyfte tydligt fram sina egna mål för regeringsprogrammet. Utanför Ständerhuset kunde man också se en #studierirörelseNU-banderoll som påminde regeringsförhandlarna om vår önskan att utvidga programmet Skolan i rörelse till att verkligen omfatta högskolorna.

  Läs mer om artikeln: OLL fick igång regeringsförhandlarna

 • OLL:s aktörer är på semester och permitterade 14.6‒13.8.2019

  Publicerat:

  För att justera förbundets ekonomi beslöt OLL:s styrelse på sitt möte den 7 mars 2019 att permittera förbundets personal sommaren 2019.

  Läs mer om artikeln: OLL:s aktörer är på semester och permitterade 14.6‒13.8.2019

 • OLL utvecklar idrottsfrämjande för högskolestadiet som baserar sig på värderingar och acceptans

  Publicerat:

  Många av oss lider av skuldkänslor och många andra negativa känslor på grund av att vi motionerar för lite. Förändringen mot en mer fysiskt aktiv livsstil känns som en oändlig kamp mot sig själv och sina omständigheter. Den frustrerande inre kampen gör att idrott och motion lockar ännu mindre. Så ska det ju inte vara!

  Läs mer om artikeln: OLL utvecklar idrottsfrämjande för högskolestadiet som baserar sig på värderingar och acceptans

 • UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

  Publicerat:

  Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat totalt 215 000 euro till sex olika projekt som siktar på att utveckla högskoleidrotten. De årliga nationella utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil delades ut till Studerandenas Idrottsförbund (OLL), Vasa universitet samt yrkeshögskolorna i Kajana, Lahtis, Seinäjoki och Satakunta. I högskolornas projekt ingår verksamhet som siktar på att starta idrottstjänster, aktivera verksamhetskulturen och nå studerande som rör på sig för lite.

  Läs mer om artikeln: UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

 • OLL:s valpanel #studierirörelseNU: partierna understöder att programmet Studier i rörelse utvidgas till högskolorna under kommande mandatperiod

  Publicerat:

  Den 13 mars höll Studerandenas Idrottsförbund (OLL) en paneldebatt med riksdagskandidaterna med temat motion i Palmsalen (Palmuhuone) på restaurang Lasipalatsi i Helsingfors. Paneldebatten vid namn #studierirörelseNU gick på djupet med de utmaningar och lösningar som finns för att främja en rörlig livsstil vid högskolorna. Paneldebattörerna var riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki (VF), Ritva Elomaa (Sannf), Johanna Karimäki (Gröna), Hanna Kosonen (C), Sari Multala (Saml) och Joona Räsänen (SDP). Paneldebatten leddes av Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott vid OLL och Soile Koski-Aho, ordförande för OLL år 2018.

  Läs mer om artikeln: OLL:s valpanel #studierirörelseNU: partierna understöder att programmet Studier i rörelse utvidgas till högskolorna under kommande mandatperiod

 • Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

  Publicerat:

  Årets första sektorträff arrangerades i Helsingfors i samband med motionstutordagen. Under den första dagen av sektorträffen stod riksdagsvalet på agendan och att bekanta oss med de nya idrottsansvariga. Samtidigt spelade vi in OLL:s valvideo. Vi kommer att berätta mer om den senare.

  Läs mer om artikeln: Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

 • Hyllingar och glans på OLL:s årsfest

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) firade sitt 95-åriga tillvaro den 2 februari i Helsingfors. Festen samlade ett stort antal OLL:s viktigaste intressegrupper, samarbetspartner och alumner från årens lopp.

  Läs mer om artikeln: Hyllingar och glans på OLL:s årsfest

 • #perseetpenkistä och #studierirörelseNU!

  Publicerat:

  Studerande sitter i genomsnitt cirka 11 timmar per dag. De alarmerande siffrorna förorsakas av den passiverande högskolemiljö som tvingar studerande att sitta den ena föreläsningen efter den andra utan uppfriskande pauser som är viktiga för hälsan. Vi på Studerandenas Idrottsförbund kräver att programmet Studier i rörelse ska omfatta högre stadiet under den kommande regeringsperioden.

  Läs mer om artikeln: #perseetpenkistä och #studierirörelseNU!

 • Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

  Publicerat:

  Riksdagens kulturutskott bjöd in Studerandenas Idrottsförbund till ett diskussionsmöte om historiens första Idrottspolitiska redogörelse den 24 januari 2019.

  Läs mer om artikeln: Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

 • OLL:s styrelse har konstituerat sig

  Publicerat:

  Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2019 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

  Läs mer om artikeln: OLL:s styrelse har konstituerat sig