Essi Lumme: Strategisk dagbok, sida 3

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Medlemsarbetsgruppen, som startade sin verksamhet förra året, samlades för första gången i år den 7 april. För första gången deltog i mötet även Miika Westman, som valts till diskussionsledare för grupparbetet, samt representanter för högskolor och andra intressegrupper.

Under mötet övervägde vi för- och nackdelar med alternativa medlemsmodeller. Vi lyckades gällande alla modeller, att hitta både skäl till varför de skulle passa vår verksamhet men även faktorer som påverkar ett beslut varför de eventuellt inte ännu är värda att implementera. Överlag var diskussionen konstruktiv och alla deltagare engagerade sig med intresse i arbetet.

Vi kommer med kontorets personal att nu dra oss tillbaka för att tillsammans utarbeta nödvändiga stegmarkeringar för de olika modellerna och fatta beslut om vilka modeller som är värda en insats. Under våren kommer vi ännu att utnyttja även medlemsorganisationernas och potentiella medlemmars synpunkter i vidareutvecklingen av modellerna.

Du kanske också är intresserad av