Essi Lumme: Strateginen päiväkirja, sivu 3

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Puheenjohtaja Essi Lumme raportoi parin viikon välein OLL:n jäsenmallin kehitystyöstä. Vuoden 2022 aikana laaditaan eri vaihtoehtoja kartoittava selonteko.

Viime vuonna toimintansa aloittanut jäsenyystyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tänä vuonna 7. huhtikuuta. Tapaamisessa oli ensimmäistä kertaa mukana ryhmätyöskentelyn fasilitaattoriksi valittu Miika Westman sekä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien edustajia.

Tapaamisessa punnitsimme vaihtoehtoisten jäsenyymallien hyviä ja huonoja puolia. Onnistuimme löytämään kaikista malleista sekä syitä, joiden ansiosta ne sopisivat toimintaamme, että tekijöitä, joiden takia mallia ei ehkä kannattaisi valita. Kaiken kaikkiaan keskustelu oli rakentavaa ja kaikki olivat mielenkiinnolla mukana työssä.

Jäämme toimiston porukalla asettamaan eri mallien vaatimia seuraavia askelmerkkejä nähdäksemme, missä malleissa ponnistus saadaan parhaiten kohdalleen. Kevään aikana hyödynnämme vielä myös jäsenjärjestöjen ja potentiaalisten jäsenten näkökulmia mallien jatkokehityksessä.

Sinua voisi kiinnostaa myös