Resultatkortet Vision 2025 Högskola i rörelse har lanserats

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Resultatkortet Vision 2025 Högskolan i rörelse är en ny helhet med inriktning på en helhetsmässig utveckling av högskoleidrott. Det är avsett som ett verktyg för högskolor, studerande- och studentkårer samt högskoleidrottens intressenter.

Målen med resultatverktyget Högskolan i rörelse är följande:

 1. Främja en dialog mellan tjänsteproducenter (högskolornas idrottsväsen/högskolor) och tjänsteanvändare (studerande- och studentkårer/studerande) för att identifiera styrkor och utvecklingsområden när det gäller förutsättningarna för motion inom den egna högskolan.

 2. Ge kollegialt stöd för att förbättra identifierade utvecklingsområden.

 3. Skapa en aktuell, nationell bild av den finländska högskoleidrotten, dess styrkor och utvecklingsområden.

Resultatkortet grundar sig på de nationella rekommendationerna för högskoleidrottoch den bygger på visionen för finländsk högskoleidrott (2025):

Alla finländska högskolor erbjuder högkvalitativa idrottstjänster och möjligheter till vardaglig fysisk aktivitet som uppskattas av universitetsgemenskapen och som stödjer upprätthållande och främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande samt förmågan att studera och arbeta.

Studerandenas idrottsförbund (OLL) har tagit fram resultatkortet i samarbete med bland annat högskolornas idrottsväsen, student- och studerandekårer, nätverket Högskolan i rörelse, programmet Studier i rörelse, Jyväskylä Yrkeshögskola Likes och studentforskningsstiftelsen Otus. Utvecklingen av resultatkortet för Högskolan i rörelse stöds av Undervisnings- och kulturministeriet.

Resultatkortet Högskolan i rörelse Vision 2025 presenterades den 3 maj i det nationella seminariet Liikkuen läpi elämän (Rörelse genom livet) i Logomo i Åbo.

Ytterligare information:

Jussi Ansala, specialist inom högskoleidrott, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 214

Jorma Alastalo, koordinator för högskoleidrott, jorma.alastalo@oll.fi, +358 44 780 0219

Jorma Alastalo

Högskoleidrott koordinator (tillgänglig mån–tors)

Författarprofil: Jorma Alastalo

Du kanske också är intresserad av

 • Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

  Publicerat:

  OLL:s specialsakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala analyserade komponenterna för en bättre högskoleidrott vid SeAMK Sports -seminariet den 1 oktober.

  Läs mer om artikeln: Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

 • Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion

  Publicerat:

  Distansstudier påtvingade av coronarestriktionerna utsätter studerande lätt för koncentrationssvårigheter, smärtor i kroppen och ensamhet. Redan före coronan satt högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen. I ljuset av dessa fakta är högskoleidrotten en nödvändig stöttepelare för studerandenas och personalens välbefinnande nu i slutskedet av coronan och när studierna återgår till campus.

  Läs mer om artikeln: Brist på välbefinnande som beror på coronan åtgärdas genom motion