Resultatkortet Vision 2025 Högskola i rörelse har lanserats

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Resultatkortet Vision 2025 Högskolan i rörelse är en ny helhet med inriktning på en helhetsmässig utveckling av högskoleidrott. Det är avsett som ett verktyg för högskolor, studerande- och studentkårer samt högskoleidrottens intressenter.

Målen med resultatverktyget Högskolan i rörelse är följande:

  1. Främja en dialog mellan tjänsteproducenter (högskolornas idrottsväsen/högskolor) och tjänsteanvändare (studerande- och studentkårer/studerande) för att identifiera styrkor och utvecklingsområden när det gäller förutsättningarna för motion inom den egna högskolan.

  2. Ge kollegialt stöd för att förbättra identifierade utvecklingsområden.

  3. Skapa en aktuell, nationell bild av den finländska högskoleidrotten, dess styrkor och utvecklingsområden.

Resultatkortet grundar sig på de nationella rekommendationerna för högskoleidrottoch den bygger på visionen för finländsk högskoleidrott (2025):

Alla finländska högskolor erbjuder högkvalitativa idrottstjänster och möjligheter till vardaglig fysisk aktivitet som uppskattas av universitetsgemenskapen och som stödjer upprätthållande och främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande samt förmågan att studera och arbeta.

Studerandenas idrottsförbund (OLL) har tagit fram resultatkortet i samarbete med bland annat högskolornas idrottsväsen, student- och studerandekårer, nätverket Högskolan i rörelse, programmet Studier i rörelse, Jyväskylä Yrkeshögskola Likes och studentforskningsstiftelsen Otus. Utvecklingen av resultatkortet för Högskolan i rörelse stöds av Undervisnings- och kulturministeriet.

Resultatkortet Högskolan i rörelse Vision 2025 presenterades den 3 maj i det nationella seminariet Liikkuen läpi elämän (Rörelse genom livet) i Logomo i Åbo.

Ytterligare information:

Jussi Ansala, specialist inom högskoleidrott, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 214

Jorma Alastalo, koordinator för högskoleidrott, jorma.alastalo@oll.fi, +358 44 780 0219

Jorma Alastalo

Projektkoordinator för motionstutorskap

Författarprofil: Jorma Alastalo

Du kanske också är intresserad av