Jorma Alastalo blir vikarie för den sakkunniga inom högskoleidrott

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Jorma Alastalo har valts till vikarie för Studerandenas Idrottsförbunds sakkunniga inom högskoleidrott under hennes föräldraledighet. Han har fungerat som förbundets andra vice ordförande i år.

Alastalo kommer att vikariera Anni Liina Ikonen i uppgiften fram till den 9 november 2022. Han ska ansvara för Högskolan i rörelse-verksamheten, som han också arbetat med som vice ordförande under det gångna året.

”Anni Liina lämnade efter sig ett välorganiserat och produktivt arbetsbord, och jag tänker lämna det tillbaka till henne i lika bra skick! Nästa år kommer vi äntligen att få våra Högskolan i rörelse-resultatkort, som vi berett hela året, i bruk officiellt och på nationell nivå. Det har redan hittills varit en fascinerande upplevelse att följa med projektet och delta i utvecklingsarbetet”, säger Alastalo.

”Jag är särskilt ivrig över att få delta i de första stegen av att etablera resultatkortet och hitta lösningar på eventuella praktiska stötestenar. Det ska också bli intressant att se i vilken riktning vi kan vidareutveckla kortet på basis av responsen vi får in.”

Du kanske också är intresserad av