Essi Lumme: Strategisk dagbok, sida 1

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Under den nuvarande strategiperioden (2021–2023) kommer Studerandenas Idrottsförbund att kartlägga framtiden. Vår medlemsutveckling har varit negativ, och vi måste få till en förändring. Kartläggningsarbetet, vars syfte är att undersöka möjliga medlemsmodeller, inleddes ifjol av en medlemsarbetsgrupp som består av våra medlemmar.

I år kommer vi att sammanställa en utredning om möjliga medlemsmodeller och presentera dem på förbundsmötet i november. Hittills har vi skisserat utredningens struktur och påbörjat skrivarbetet genom att sammanställa en historik om förbundets medlemsmodeller från att förbundet grundades ända fram till idag.

Därtill har vi, i enlighet med förbundsmötets beslut, rekryterat en utomstående facilitator som stödjer arbetet och som redan har börjat sitt arbete. Under våren kommer vi överens om möten med medlemsarbetsgruppen, de anställda på kontoret och vissa intressentgrupper, och vi planerar på att involvera medlemmarna i detta arbete på ett mer omfattande sätt. Så håll utkik!

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av