Essi Lumme: I OLL:s verksamhet betonas i år samarbete, glädjebudskap om motion och idrott och förbundets framtid

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vårt mål är utöka laget som arbetar för studerandemotion och projektet Högskolan i rörelse, skriver ordförande Essi Lumme.

Förra veckan planerade vi årets verksamhet mer i detalj. Syftet med planeringsdagarna är att tydliggöra för OLL:s aktörer hur handlingsplanens skrivningar är kopplade till strategin, att fastställa målbilden för året och att redan sätta ut följande stegmärken för att uppnå målen. Vid genomgången av handlingsplanen återkom några synpunkter som vi kommer att satsa på under året.

Jag anser att det är viktigt att engagera medlemmarna på bred front på olika nivåer i vår verksamhet och föra en dialog med dem. I år förnyar vi likabehandlingsplanen, gör upp våra mål inför riksdagsvalet och främjar bland annat verksamheten inom ramen för Högskolan i rörelse och koordinerar nätverket för motion och idrott. I alla dessa uppgifter är det viktigt att få medlemmarnas röst hörd för att förbundets verksamhet ska vara anpassad för studerande också i framtiden.

Det ska vara möjligt för medlemmarna att delta med låg tröskel, så vi måste därför ta hänsyn till såväl egna som andras resurser. Jag vill att OLL i framtiden ska vara känt som en studerandeorganisation. Det ska vara lätt att gå med i verksamheten och känna sig välkommen.

Vi ska sprida glädjebudskapet om studerandemotion och rörlighet så brett som möjligt till högskolorna i hela Finland. Vi har satt som mål att öka antalet motionstutorer och högskolor som deltar i Högskolan i rörelse-verksamheten. En utökning av laget sker inte av sig själv. Vi måste göra verksamheten intressant och sprida information om den. I fjol fick vi nya högskoleaktörer att intressera sig för Högskolan i rörelse, så det är inte omöjligt att nå målen. Det kräver arbete.

Samtidigt som vi ökar antalet deltagare i verksamheten måste vi överväga att engagera nya medlemssamfund i förbundet. I en drömsituation skulle vi kunna erbjuda stöd för att främja motion och idrott gratis för alla i den egna högskolan, men det är ännu inte möjligt. Den medlemskapsarbetsgrupp som inledde sitt arbete i fjol har som mål att hitta en medlemsmodell som gör att vi kan trygga OLL:s verksamhet även i framtiden. Det finns inget förbund utan medlemmar. För att vårt medlemsantal inte ständigt ska minska är det bra att kritiskt granska hela vår verksamhets framtid.

Så arbetet tar inte slut i första taget. Även om vi i år står inför stora och svåra frågor, är intressebevakning inom studerandemotion också ett trevligt arbete. Låt oss göra året oförglömligt och föra förbundets verksamhet vidare! Med detta menar jag såväl OLL:s kansli som hela medlemskårens arbete för vår gemensamma framtid.

Essi Lumme

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av

 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhtyy vaatimukseen Olympiakomitean ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta

  Publicerat:

  Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) kannattaa Sulkapalloliiton vaatimusta Olympiakomitean ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta. Liikuntayhteisön kannattaa luoda tilaa keskustelulle ja päätöksille, jotka edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista Olympiakomitean toiminnassa.

  Läs mer om artikeln: Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhtyy vaatimukseen Olympiakomitean ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!

  Publicerat:

  OLLs styrelse har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för medlemskap och en sparringgrupp för idrottspolitiska dokument. Läs mer nedan och ansök till grupper senast 12.3.2021!

  Läs mer om artikeln: Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!