Essi Lumme: Strategisk dagbok, sida 4

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Efter mötet med medlemsarbetsgruppen har kontakterna mellan medlemmar och icke-medlemmar fortsatt. Dessutom har vi fortsatt med att skriva på redogörelsen till förbundsmötet och träffat representanter för undervisnings- och kulturministeriet.

I redogörelsen har vi nu förutom den nuvarande verksamhetsmodellen också öppnat upp för eventuella framtida medlemsmodeller utifrån de tankar som medlemsarbetsgruppen kommit med. Vi har också diskuterat modellernas konsekvenser för förbundets ekonomi. Härnäst inför vi i redogörelsen en skrivelse om de utmaningar och möjligheter som de olika medlemsmodellerna medför för förbundets verksamhet.

Vi diskuterade öppet medlemsmodellens utvecklingsprojekt med representanter för undervisnings- och kulturministeriets idrottsavdelning, och våra tankar fick ett positivt mottagande. Vårt gemensamma mål är att trygga den fortsatta bevakningen av de studerandes intressen inom motion och idrott och att utveckla medlemsmodellen för att säkerställa kontinuiteten. Vi involverar också aktivt ministeriet i utvecklingsarbetet.

Du kanske också är intresserad av