Essi Lumme: Strateginen päiväkirja, sivu 4

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Puheenjohtaja Essi Lumme raportoi muutaman viikon välein OLL:n jäsenmallin kehitystyöstä. Vuoden 2022 aikana laaditaan eri vaihtoehtoja kartoittava selonteko.

Jäsenyystyöryhmän tapaamisen jälkeen olemme jatkaneet jäsenten ja ei-jäsenten kontaktointia. Tämän lisäksi on kirjoitettu eteenpäin liittokokoukselle esitettävää selontekoa sekä tavattu opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia.

Selontekoon on nyt avattu nykyisen toimintamallin lisäksi mahdollisia tulevaisuuden jäsenmalleja jäsenyystyöryhmän pohdintojen pohjalta on. Olemme myös pohtineet mallien vaikutuksia liiton talouteen. Seuraavaksi kirjoitamme selontekoon eri jäsenmallien haasteista ja mahdollisuuksista liiton toiminnan kannalta.

Keskustelimme opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaosaston edustajien kanssa avoimesti jäsenmallin kehitysprojektista ja saimme pohdinnoillemme positiivisen vastaanoton. Yhteinen tahtotilamme on turvata opiskelijoiden liikuntaedunvalvonnan jatkuminen sekä kehittää jäsenmallia jatkuvuuden takaamiseksi. Pidämme myös ministeriön tiiviisti mukana kehitystyössä.

Essi Lumme

Sinua voisi kiinnostaa myös