Aktiveringssignalen besökte OLL:s förbundsmöte i Kuortane

Aktiveringssignalen, som blivit mycket populär vid Glasgow universitet i Skottland, besökte OLL:s förbundsmöte på Kuortane idrottsinstitut.

Aktiveringssignalen är ett märke eller en symbol som kan läggas till vilken som helst presentation och som påminner både lyssnarna och föreläsaren om att ta pauser från sittandet, byta arbetsställning och hur viktigt det är att ens röra på sig lite under föreläsningen. När Aktiveringssignalen dyker upp är det dags att röra på sig!

Aktiveringssignalen hämtades från Skottland till Finland av Juuso Jussila, idrottskoordinator för yrkeshögskolan Centrias idrottstjänster Centria Sport, som berättar att märket är väldigt populärt bland studerande. En liten nackdel kan vara att studerandena inte längre följde med själva presentationen, utan de tävlade om vem som först lade märke till Aktiveringssignalen. Belöningen för den snabbaste var att få visa upp följande rörelse.

Hur skulle din gemenskaps Aktiveringssignal se ut?

Hur fungerade Aktiveringssignalen under OLL:s förbundsmöte? Ganska bra, men det finns ännu utrymme för förbättringar. Nedan följer några iakttagelser som också torde gälla för andra verksamhetsmiljöer:

  1. När Aktiveringssignalen används i en ny miljö för första gången måste det presenteras ordentligt.
  2. Det lönar sig att visa upp Aktiveringssignalen relativt ofta (t.ex. med 5 bilders mellanrum) under hela bildspelet.
  3. När man varierar Aktiveringssignalens storlek och läge på olika bilder upprätthålls intresset. Ett par gånger under OLL:s förbundsmöte var Aktiveringssignalen så liten att ingen lade märke till den före den pekades ut separat.
  4. Till en början lönar det sig att välja någon som leder det hela genom att föreslå en gemensam rörelse när Aktiveringssignalen dyker upp (till exempel ett par knäböj).
  5. Det lönar sig att också ge alternativa rörelser så att alla kan delta (i stället för knäböj kan man till exempel öppna upp axlarna genom att snurra på armarna).
  6. När man lanserar Aktiveringssignalen lönar det sig att lita på styrkan i positiv upprepning. Då har gemenskapen mer tid och bättre möjlighet att gå med.
  7. Under förbundsmötet godkändes enhälligt Aalto-universitetets studentkårs kläm om att göra Aktiveringssignalens utseende mångsidigare. Det lönar sig att profilera märket så att det passar den egna gemenskapen. Hur skulle din gemenskaps, studerandekårs, studentkårs eller högskolas Aktiveringssignal se ut?

Världen är full av olika presentationer. Powerpoint-bilder är också en outsinlig naturtillgång vid högskolorna. När vi inkluderar Aktiveringssignalen i våra presentationer drar vi nytta av den här förnybara naturtillgången för att främja vardagsaktivitet.

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av