Student nyhetsbrev 3/2022

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Från student nyhetsbrev du kan plocka upp nyheter av intresse för dig eller högskolestudenter i din organisations kommunikation.

Underteckna medborgarinitiativet som stöd för lagstadgade psykolog- och kuratorstjänster!

Medborgarinitiativet Studerandevård för alla föreslår att högskolestuderandenas jämlika psykolog- och kuratorstjänster ska tryggas genom lagstiftning. För tillfället bekostar en del av utbildningsanordnarna tjänsterna själva, men tjänsterna varierar i olika delar av landet.

Bekanta dig med initiativet och underteckna det här!

Fyll i enkäten om e-sport!

Det internationella studerandeidrottsförbundet FISU håller som bäst på att utreda möjligheten att erbjuda e-sport inom ramen för högskoleidrott och relaterade evenemang genom en studie som lanserats av FISU och Lausannes universitet. Studien är avsedd för nuvarande högskolestuderande med syftet att samla information om kunskaper om, intresse för och åsikter om e-sport, och att samtidigt identifiera studerandes vanor gällande fysisk aktivitet på global nivå.

Du kan fylla i enkäten här!

EveryMoveCounts: Hitta din egen sport!

Även om idrott inte är din grej kan du hitta en gnista för att röra på dig. Vilken sport skulle göra dig glad?

Du kanske också är intresserad av