Välfärdsområdesvalet: På välfärdsområdena behövs mål och planer för att förutsättningarna för motion ska bli bättre

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

För att mäta välfärdsområdenas och kommunernas verksamhet används förutbestämda indikatorer där även motionen beaktas. Indikatorernas mål och åtgärderna för att uppnå dem fastställs i välfärdsområdets strategi och i den lagstadgade välfärdsplanen. Vi vill att de ska inkludera inskrivningar om motionsfrämjande.

Välfärdsområdenas verksamhet styrs av deras strategi och välfärdsplan. Strategin innehåller planer för till exempel följande tio år, medan välfärdsplanen är en plan på kortare sikt. Den kan också ingå i välfärdsberättelsen. En plan krävs av varje välfärdsområde för att deras verksamhet ska planeras på ett målinriktat sätt också i framtiden. Det är viktigt att båda dokumenten också beaktar motion.

En del av välfärdsområdets finansiering är bunden till medborgarnas välfärd och motion. Motion ingår som en förebyggande faktor i process- och resultatsindikatorera som påverkar hälso- och välfärdskoefficienten, som står som grund för områdets statsfinansiering. Kommunens hälso- och välfärdskoefficient påverkas av fem motionsindikatorer. Indikatorernas resultat ska rapporteras en gång per mandatperiod som en del av välfärdsberättelsen.

Motionen mäts alltså på många olika sätt i välfärdsområdenas och kommunernas verksamhet. Varför skulle den inte också antecknas i välfärdsområdenas strategi och välfärdsplaner?

Det lönar sig att satsa på motionen redan för välfärdsområdets finansierings skull, men det finns också andra orsaker. Motion stöder människans välbefinnande på ett heltäckande sätt i olika livsskeden, och den har en positiv inverkan på både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Därför kan inte motionsfrämjandet lämnas helt på kommunernas ansvar, utan för att trygga fungerande servicekedjor måste både kommunen och välfärdsområdet satsa på motion.

På välfärdsområdena bör man minnas att motion är en förebyggande och rehabiliterande faktor. Nedan finns några exempel på hur man kan koppla motionen till områdets strategi och välfärdsplan.

Exempel på bra inskrivningar:

  • Välfärdsområdet X är känt som en expert på att främja välbefinnande, motion och hälsa.
  • Man stärker verksamhet och tjänster som stöder välfärden hos personer i arbetsför ålder för att främja motion och fysisk kondition.
  • Hållbara motionsformer ökar med Y procent i bostadsområden.
  • Alla kan använda rekreationsmöjligheterna i närmiljön oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av