Under Drömmarnas idrottsdag springs OLL-Cooper för en högklassig högskoleidrott

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Idag den 10 maj ordnar Studerandenas Idrottsförbund (OLL) OLL-Cooper på Djurgårdens sportplan i Helsingfors. Förbundet har bjudit högskoleidrottens aktörer och intressentgrupper att testa sin kondition med ett Cooper-test eller UKK-gångtest.

OLL-Cooper ingår i idrottssektorns gemensamma Drömmarnas motionsdag. Samtidigt vill förbundet påminna om högskoleidrottens betydelse för att öka den fysiska aktiviteten bland studerande.

”Vår dröm är att studerandena ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och sitt välbefinnande. För att uppnå denna dröm arbetar vi för att utveckla en högklassig och tillgänglig högskoleidrott”, säger OLL:s ordförande Essi Lumme.

Enligt hälsoundersökningen som genomfördes ifjol (KOTT) sitter två tredjedelar av högskolestuderandena mer än tio timmar per dag. Enligt Studerandebarometern som genomfördes på våren vill studerandena dessutom ha mer fysisk aktivitet i studierna och på campus i första hand genom undervisningspraxis och redskap som aktiverar och minskar sittandet.

Under kommande riksdagsval kommer OLL också att lobba för att Högskolan i rörelse-verksamhetens finansiering och utveckling ska fortsätta. Dessutom arbetar förbundet för att idrottens roll ska stärkas i högskolornas finansiering.

”Inom Högskolan i rörelse-projekten skapar högskolorna en aktivitetsbaserad verksamhetskultur som passar deras verksamhet samt ökar mängden fysisk aktivitet både inom de traditionella idrottstjänsterna och under studiedagen”, lyder ordförande Lummes motivering.

”I nuläget förutsätts det att högskolorna ska ordna idrottstjänster, men lagarna och förordningarna säger inget om dessa tjänsters kvalitet och mängd. Det här försätter studerande vid olika högskolor och olika campus i olikvärdig ställning. Det behövs finansieringsmetoder som uppmuntrar dem att utveckla högskoleidrotten i en högklassig och jämlik riktning”, fortsätter Lumme.

OLL anser också att det är viktigt att högskoleidrottens och -studerandenas ställning stärks i lagstiftningen. Till exempel i idrottslagen bör också främjandet av studerandenas fysiska aktivitet inkluderas, och det bör säkerställas att högskoleidrotten har lika möjligheter som andra idrottsaktörer att ansöka om och beviljas understöd för sin verksamhet. Man bör också fortsätta att utvidga Finlandsmodellen för hobbyverksamhet till att omfatta andra stadiets studerande och högskolestuderande.

Du kanske också är intresserad av