Under Drömmarnas idrottsdag springs OLL-Cooper för en högklassig högskoleidrott

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Idag den 10 maj ordnar Studerandenas Idrottsförbund (OLL) OLL-Cooper på Djurgårdens sportplan i Helsingfors. Förbundet har bjudit högskoleidrottens aktörer och intressentgrupper att testa sin kondition med ett Cooper-test eller UKK-gångtest.

OLL-Cooper ingår i idrottssektorns gemensamma Drömmarnas motionsdag. Samtidigt vill förbundet påminna om högskoleidrottens betydelse för att öka den fysiska aktiviteten bland studerande.

”Vår dröm är att studerandena ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och sitt välbefinnande. För att uppnå denna dröm arbetar vi för att utveckla en högklassig och tillgänglig högskoleidrott”, säger OLL:s ordförande Essi Lumme.

Enligt hälsoundersökningen som genomfördes ifjol (KOTT) sitter två tredjedelar av högskolestuderandena mer än tio timmar per dag. Enligt Studerandebarometern som genomfördes på våren vill studerandena dessutom ha mer fysisk aktivitet i studierna och på campus i första hand genom undervisningspraxis och redskap som aktiverar och minskar sittandet.

Under kommande riksdagsval kommer OLL också att lobba för att Högskolan i rörelse-verksamhetens finansiering och utveckling ska fortsätta. Dessutom arbetar förbundet för att idrottens roll ska stärkas i högskolornas finansiering.

”Inom Högskolan i rörelse-projekten skapar högskolorna en aktivitetsbaserad verksamhetskultur som passar deras verksamhet samt ökar mängden fysisk aktivitet både inom de traditionella idrottstjänsterna och under studiedagen”, lyder ordförande Lummes motivering.

”I nuläget förutsätts det att högskolorna ska ordna idrottstjänster, men lagarna och förordningarna säger inget om dessa tjänsters kvalitet och mängd. Det här försätter studerande vid olika högskolor och olika campus i olikvärdig ställning. Det behövs finansieringsmetoder som uppmuntrar dem att utveckla högskoleidrotten i en högklassig och jämlik riktning”, fortsätter Lumme.

OLL anser också att det är viktigt att högskoleidrottens och -studerandenas ställning stärks i lagstiftningen. Till exempel i idrottslagen bör också främjandet av studerandenas fysiska aktivitet inkluderas, och det bör säkerställas att högskoleidrotten har lika möjligheter som andra idrottsaktörer att ansöka om och beviljas understöd för sin verksamhet. Man bör också fortsätta att utvidga Finlandsmodellen för hobbyverksamhet till att omfatta andra stadiets studerande och högskolestuderande.

Du kanske också är intresserad av

 • Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

  Publicerat:

  Studerandenas problem döljs bakom narrativet om att klara sig, och det beror på att de är unga, skriver OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas. I riksdagsvalet för förbundet en kampanj för att studerandena ska identifieras som sin egen grupp i lagstiftningen om motionsfrämjande.

  Läs mer om artikeln: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

 • Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

  Publicerat:

  Högskolestuderandenas välbefinnande har varit i kris de senaste åren, och därför måste det satsas mer på finansieringen av högskoleidrotten, skriver Emilia Junnila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund. För att förhindra större kriser och kostnader för orörlighet måste investeringar göras nu.

  Läs mer om artikeln: Högskoleidrotten bör beaktas i högskolornas finansiering

 • Motion ska bli en naturlig del av studievardagen

  Publicerat:

  Kristiina Teppo skriver om Studerandenas Idrottsförbunds fjärde valmål. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kunde vidareutvecklas till ett redskap för att bygga en aktivitetsbaserad kultur förutom i grundskolan också i läroanstalter på andra och tredje stadiet, eftersom studerande också förtjänar fysisk aktivitet med låg tröskel i sin vardag.

  Läs mer om artikeln: Motion ska bli en naturlig del av studievardagen