Hallituksen kokous 5/2021

Julkaistu:

Aika: 2.3.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Kummitapaaminen JYY, KOE, Savotta 24.2.
  • Kummitapaaminen Tahkon Talli 25.2.
  • Kummitapaaminen ISYY 26.2.

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Kummitapaaminen AYY, METKA 24.2.
  • Kummitapaaminen Laureamko 1.3.

Varapuheenjohtaja Alastalo

  • Kummitapaaminen Hamko, VYY 26.2.

Pääsihteeri Bolander:

  • Osallistui “Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa: Tulevaisuuden vaihtoehtoja” -raportin julkistamiswebinaariin 26.2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 4/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös esitettäväksi liittokokoukselle. Päätettiin esittää liittokokoukselle tilikauden ylijäämän 14 714,77€ siirtämistä aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille.

4. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2020 esitettäväksi liittokokoukselle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon