Hallituksen kokous 1/2022

Julkaistu:

Aika: 17.1.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

  • Uusi hallitus on aloittanut toimintansa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 21/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Todettiin vuoden 2022 OLL:n hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Essi Lumme, varapuheenjohtajat Jani Ressi ja Tekla Hahl sekä hallituksen jäsen Pekko Pirhonen.

Todettiin, että liiton toimihenkilöillä ja valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa kuultavaksi sekä myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hallitus voi halutessaan käsitellä asioita suljetuin ovin.

4. Vahvistettiin hallituksen kolmijäsenisen työvaliokunnan kokoonpanoksi puheenjohtaja Essi Lumme, ensimmäinen varapuheenjohtaja Tekla Hahl ja toinen varapuheenjohtaja Jani Ressi.

Päätettiin hallituksen jäsenten tehtävien jako seuraavanlaisesti: Essi Lumme (sidosryhmätoiminta, hallinto (jäsenyystyöryhmä, strateginen kehittäminen), yleinen vaikuttamistoiminta, yhdenvertaisuus, kummitoiminnan koordinointi, kansainvälinen toiminta), Tekla Hahl (viestintä, vastuullisuus, häirintäyhdyshenkilötoiminta, liikunnan asema YTHS:n laajennuksessa, edunvalvonnallisen vaikuttamistyön kehittäminen), Jani Ressi (palvelut ja tapahtumat, LKK-toiminta, vaalivaikuttaminen, OLL 100v), Pekko Pirhonen (korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto ja valiokunta).

Päätettiin hallituksen kummijako seuraavanlaisesti: Essi Lumme (KOE, LTKY, Tahkon talli, Laureamko, ASK, SHS, SAMMAKKO), Tekla Hahl (JYY, SAVOTTA, TREY, Polamk, KAMO, SAMO, VYY, TYY), Jani Ressi (METKA, O'Diako, Helga, HYY, AYY, HUMAKO, Kadettitoverikunta, HAMKO).

5. Päätettiin järjestää 17.1.2022 alkaen hallituksen aamukoulu viikon välein maanantaisin kello 13.00 sekä hallituksen kokous aamukoulun yhteydessä aina tarvittaessa.

Todettiin, että hallitus voi vuoden aikana päättää tästä poikkeavasta menettelystä.

6. Todettiin liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys, hallinto-ohjesääntö 2022, merkkiohjesääntö, Urheilujärjestöjen työehtosopimus 2020-2022, OLL:n paikalliset työehdot 2018-2021, Terveydenhuollon toimintasuunnitelma, matkustusohjesääntö, talousohjesääntö ja hankintaohjesääntö.

Todettiin, että Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen neuvottelukierros on kesken. Päätettiin jatkaa nykyisen työehtosopimuksen noudattamista kunnes uusi on saatavilla. Päätettiin jatkaa nykyisten OLL:n paikallisten työehtojen noudattamista niin kauan kun TES-neuvottelut ovat kesken

7. Päätettiin hakea puheenjohtajalle Nordean First Card seuraavin ehdoin:

  • Käyttäjä Essi Lumme (xxxxxx-xxxx) (alkaen 17.1.2022): käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa.
  • Päätetään irtisanoa edellisen puheenjohtajan Julia Tuurin (xxxxxx-xxxx) First Card.

8. Vahvistettiin työntekijöiden virike-edun määräksi 240€ vuodessa.

9. Päätettiin OLL:n käyttämäksi lounassetelin arvoksi 11,30 € vuonna 2022.

10. Päätettiin avata haku suomalaisen opiskelijaedustajan löytämiseksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon