Hallituksen kokous 12/2021

Julkaistu:

Aika: 24.8.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Esittäytyminen KAMOn hyvinvointituutorkoulutuksessa 9.8.

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Syksyn suunnittelupäivät 12-13.8.
  • Talousvaliokunta 18.8.
  • Historiikkitapaaminen 23.8.

Pääsihteeri Bolander:

  • EUSA:n liittokokoukseen valmistautuminen yhdessä muiden Länsi-Euroopan opiskelijaliikuntajärjestöjen kanssa 30.6. ja 23.8.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 11/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin liittokokousmateriaalit lausuntokierrokselle tarvittavin stilistisin muutoksin.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon