Hallituksen kokous 19/2021

Julkaistu:

Aika: 28.11.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja, poissa

Essi Lumme, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja, kohdat 1-6, 8-

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Olympiakomitean syyskokous 20.11.

Varapuheenjohtaja Alastalo:

  • Korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikonen jäi perhevapaalle 23.11.
  • Työnohjaus 23.11.

Hallituksen jäsen Saarela:

  • Liikuntatoimien etäverkostotapaaminen 18.11.

Pääsihteeri Bolander:

  • Johtaa kuin nainen koulutuksen lopetusseminaari 20.-21.11.
  • Historiikin ohjausryhmä 22.11.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Varapuheenjohtaja Alastalo poistui seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi.

3. Hyväksytään hankehakemus lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

4. Päätettiin hyväksyä uudet OSM-säännöt niin, että ne tulevat voimaan välittömästi.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon