Hallituksen kokous 8/2020

Julkaistu:

Aika: 21.4.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • Etätapaaminen SAMOK:n Elina Viitaniemen kanssa 7.4.
  • Etätapaaminen Slice Oy:n Marko Siltalan kanssa yhdessä pääsihteerin kanssa 16.4.

Pääsihteeri Bolander

  • Tilintarkastus on tehty ja tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin IT-laitteiden hankinnan kokonaisbudjetti.

4. Päätettiin valita OLL:n nettisivujen toteuttajaksi Avoine.

5. Hyväksyttiin ympäristövastuuohjelma Opiskelijoiden Liikuntaliitolle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon