Hallituksen kokous 14/2020

Julkaistu:

Aika: 8.9.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

  • Virallinen liittokokouskutsu on lähetetty jäsenille eilen 7.9.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 13/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 2/2020.

4. Hyväksyttiin hallituksen esitys liiton talousarvioksi 2021 ja talousarvion taustapaperi lausuntokierrokselle kieliversioineen.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon