Hallituksen kokous 16/2019

Julkaistu:

Aika: 19.9.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri, poissa

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Suikula:

 • Oli sairas
 • Järjestettiin kaksoisurawebinaari SYL:n, SAMOKin ja Olympiakomitean kanssa
 • Selvitettiin mahdollisuuksia osallistua EUSA:n konferenssiin ja ylimääräiseen liittokokoukseen
 • Hyvinvointiareena oli, Ansala osallistui
 • Osallistui TEK:n JJV valiokunnan kokoukseen
 • Käytiin HELGAn hyvinvointiapproilla
 • Päivystettiin Säätytalon edessä budjettiriihineuvotteluja
 • Tänään on OKM:n liikunnallisen elämäntavan hankeverkosto
 • Tapasi Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS:in toiminnanjohtajaa
 • Huomenna on kansainvälinen opiskelijaliikunnan päivä (IDUS)

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Oli kiinni vallan kahvassa
 • Osallistuttiin Lapinrinteen yhteiseen yhdenvertaisuuskyselyn läpikäyntiin ja yhdenvertaisuus-workshoppiin
 • Työstettiin lisää yhdenvertaisuussuunnitelmaa
 • Pidettiin työvaliokunnan tosu-iltakoulu ja saatiin tosu 2020 valmiiksi
 • Järjestettiin Kunniavaltuuskunnan tapaaminen
 • Tänään on MetroSport (ja SivuAineAppro)
 • Osallistuu huomenna Dare to Learn-tapahtumaan

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • Ollaan pohdittu Liikkuva korkeakoulu-hanketta ja sen tulevaisuutta
 • Otettiin kantaa budjettiriiheen ja Liikkuva Koulu-ohjelman laajentamisen resursseihin
 • Oli kipeänä
 • Lausuntokierroksen materiaalit TA:n taustapaperia lukuunottamatta on toimitettu kääntöön

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 15/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin reaalitalousarvio.

4. Hyväksyttiin sektoritapaamisen talousarvio.

5. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja toimintasuunnitelman taustapaperi sellaisenaan (LIITTEET 3 ja 4). Hyväksyttiin talousarvio (LIITE 5) sillä ehdolla, että myös pääsihteeri Bolander hyväksyy hallituksen tekemät muutokset. Hyväksyttiin talousarvion taustapaperi (LIITE 6) muutoksilla

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

6. Hyväksyttiin SEUL ry:n sopimus ja myönnettiin OeSM-kilpailujen koordinointi- ja myöntämisoikeudet SEUL ry:lle vuosiksi 2019-2022. Valtuutettiin puheenjohtaja Suikula ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan sopimus.

7. Päätettiin olla osallistumatta SAMMAKKO:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys.

8. Päätettiin olla osallistumatta SAMO:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys

9. Päätettiin myöntää biljardin OSM-kisojen järjestämisoikeus Biljardiliitto ry:lle.

10. Päätettiin järjestää tapaaminen 30.9. Etelä-Korean delegaation kanssa. Valtuutettiin puheenjohtaja Suikula, varapuheenjohtaja Nurmi ja pääsihteeri Bolander valmistelemaan tapaamista

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon