Hallituksen kokous 15/2019

Julkaistu:

Aika: 5.9.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

 • Syksyn toiminnansuunnittelupäivä oli
 • OLL Alumni ja FISU:n lääkintäkomission varapuheenjohtaja Tapio Kallio kävi Lapinrinteellä
 • Osallistui yhdessä puheenjohtaja Suikulan kanssa Sosten Järjestöjohdon syysforumiin
 • Liikkuva koulu/opiskelu -ohjelman Johanna Kujala ja Antti Blom kävivät Lapinrinteellä
 • Strategiatyöryhmä aloitti toimintansa 3.9

Hallituksen jäsen Savander:

 • Liikuntatoimen verkostotapaamisen päivämäärä ja paikka on vahvistettu syksylle
 • Liittokokoukseen on saatu juhlapuhuja

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • OLL:n toimisto osallistui Excel -koulutukseen
 • Järjestettiin vuoden toinen sidosryhmätapahtuma
 • Tavattiin Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL:ia

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Räjäytettiin korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa OLL:n yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Oli Kroatia
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on lähes valmis

Puheenjohtaja Suikula:

 • Kävi tapaamassa Suomen urheiluliitto SUL:ia yhdessä pääsihteerin ja koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin kanssa
 • Kävi Kupla-hankkeen ohjausryhmässä
 • On menossa tapaamaan Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS:in toiminnanjohtajaa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 14/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin irtisanoa nykyiset vakuutussopimukset IF:n kanssa 1.10.2019 alkaen. Päätettiin ottaa uudet vakuutukset OP Pohjolalta 1.10.2019 alkaen ja lakisääteiset vakuutukset 1.1.2020 alkaen. Valtuutettiin pääsihteeri hoitamaan asia.

4. Hyväksyttiin liittokokouksen talousarvio.

5. Pöydättiin päivitetty reaalitalousarvio

Järjestötoiminta ja viestintä

6. Valittiin Suomen ehdokkaat FISU:n vuoden opiskelijaurheilijaksi.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

7. Päätettiin olla osallistumatta TREY:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys.

8. Päätettiin olla osallistumatta SAVOTTA:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys

9. Päätettiin myöntää pöytätenniksen OSM-kisat KuPTS:ille järjestettäväksi.

10. Päätettiin OLL:n osallistujaksi ENAS Forumiin korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansala.

11. Päätettiin olla osallistumatta JAMKO:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon