Hallituksen kokous 11/2019

Julkaistu:

Aika: 23.-25.5.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 10/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Järjestötoiminta ja viestintä

2. Hyväksyttiin OKM Avustushakemus Hilkka Pöyhösen FISU:n jatkokauden kampanjaa varten ja päätettiin selvittää hakemuksen lähettämisen vaikutukset OKM:n tapaamismahdollisuuksiin. Valtuutettiin puheenjohtaja Suikula ja varapuheenjohtaja Anttonen päättämään toimenpiteistä lähettämisen suhteen.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon