Hallituksen kokous 6/2019

Julkaistu:

Aika: 20.3.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Suikula:

 • Tapasi korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijan kanssa Marjukka Mattilaa
 • Oli sitoutumattomien nuorisojärjestöjen puheenjohtajien tapaamisessa
 • JYY:n vuosijuhlat ovat viikonloppuna
 • SYL:n ja SAMOK:n kanssa on pohdittu hallitusohjelmaneuvottelutempausta

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Tapasi eilen SDP:n eduskuntavaaliehdokkaan Hanna Huumosen
 • OLL:n vaalipaneeli oli 13.3.
 • IOP Helsinki on viikonloppuna, OLL vetää siellä taukojumppaa

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • Varapuheenjohtajat osallistuivat METKAn vuosijuhlille
 • On tavannut eduskuntavaaliehdokkaat Bicca Olinin ja Elin Blomqvist-Valtosen
 • Puheenjohtajisto + korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija osallistuivat Oodi-koulutukselle vaalipaneeliin ja tempaukseen
 • Tapasi eilen Turussa TUO:ta

Pääsihteeri Bolander:

 • OLL:n haku opiskelijaedustajasta FISU Volunteer Leaders Academyyn päättyi sunnuntaina, hakemuksia on tullut yksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 5/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

3. Liittyen liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hankkeeseen valtuutettiin pääsihteeri solmimaan ostopalvelusopimus METKAn ja OLL:n välille, ja maksamaan ostopalvelusta syntyvät kulut METKAlle.

Tapahtumat ja koulutukset

4. Päätettiin lähettää OLL:n osallistujiksi korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston tapaamiseen kaksi työntekijää ja kaksi hallituksen jäsentä.

5. Päätettiin ilmoittautua Ihmisoikeusvaalit-kampanjan tukijalistaan ja valtuutettiin pääsihteeri tekemään ilmoittautuminen tukijaksi.

6. Päätettiin osallistua Tamkon edunvalvontaviikoille ja lähettää tapahtumaan puheenjohtaja Suikula ja varapuheenjohtaja Nurmi.

7. Päätettiin olla hyväksymättä Irti maasta oy:n esitystä. Päätettiin jatkaa neuvotteluja Irti maasta oy:n kanssa.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon