Hallituksen kokous 13/2022

Julkaistu:

Aika: 22.8.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen 1–12

Ida Bolander, pääsihteeri
Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme

  • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 16.8.

Varapuheenjohtaja Hahl

  • Liikkuva yliopistolainen -ohjausryhmä 16.8.
  • OLL:n syksyn toiminnansuunnittelupäivä 1/2 18.8.

Varapuheenjohtaja Ressi

  • METKAn liikuntatuutorointi -tapaaminen 16.8.

Hallituksen jäsen Pirhonen

  • Liikuntatoimien valiokunnan kokous 17.8.

Pääsihteeri Bolander

  • Pääsihteerin sijainen Niko Peltokangas on aloittanut työssään ja pääsihteeri Bolanderin viimeinen päivä on huomenna 23.8.
  • Ruotsin opiskelijaliikuntajärjestö SAIF:n tapaaminen 19.8.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttii hallituksen kokouksen 12/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Valittii Kristiina Teppo viestintäasiantuntijan sijaiseksi 80% työajalla ajalle 24.8.2022–31.7.2023.

Päätettii avata haku talousvaliokuntaan.

Päätetään hakea pääsihteeri Peltokankaalle Nordean First Card seuraavin ehdoin: käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa. Päätettiin irtisanoa edellisen pääsihteerin Ida Bolanderin First Card 1.9.2022 alkaen.

Hyväksyttiin Opiskelijaliikunta 100 vuotta -kehittämisavustushakemus lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Takaisin dokumenttiarkistoon