Hallituksen kokous 10/2022

Julkaistu:

Aika: 20.6.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

 • OLL:n sektoritapaaminen 10.-11.5.
 • Helsinki City run 14.5.
 • SELL Student games 20.-22.5
 • VBL-koulutus 27.-29.5.
 • Jäsenyystyöryhmän tapaaminen 31.5.
 • Toiminnan tarkastus 7.6.
 • Kevään arviointipäivät 15.-16.6.
 • SAMOKin vujut 17.6.
 • SYLin vujut 18.6.

Varapuheenjohtaja Hahl:

 • Liikkumisen mini-interventiopalaveri YTHS:n ja Helsingin kaupungin kanssa 30.5.
 • Opiskelijabarometri-tapaaminen Otus sr:n kanssa 2.6.
 • KOTT-tulosten julkaisuwebinaari liikunnasta ja istumisesta 7.6.
 • Kevään toiminnan arviointipäivät 15.-16.6.
 • SAMOKin vuosijuhlat 17.6.

Varapuheenjohtaja Ressi:

 • Helgan edustajiston esittely 17.5.
 • Statbeat Sami Verkkoperä 24.5.
 • Olympiakomitean kevätkokous 31.5.
 • Liikkuva korkeakoulu -ohjausryhmän palaveri 2.6.
 • METKA / Rami Holmerus tutorointipalaveri 7.6.
 • HYY edustajiston esittely 14.6.
 • SYL vuosijuhlat 18.6.

Hallituksen jäsen Pirhonen:

 • Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen 18.-19.5.

Pääsihteeri Bolander:

 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 17.5
 • Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo 15.6.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Valittiin pääsihteerin sijaiseksi Niko Peltokangas ajalle 24.8.2022-31.7.2023. Valtuutettiin puheenjohtaja Lumme ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan työsopimus ja neuvottelemaan työn aloitusaika hänen kanssaan.

4. Myönnettiin Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin jatkokehittämiseen enintään 2500€ liitteen yksi mukaisesti.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

5. Hyväksyttiin eduskuntavaalitavoitteet Opiskelijoiden Liikuntaliitolle.

Tapahtumat ja koulutukset

6. Avattiin OSM-kisajärjestäjähaku vuodelle 2023.

7. Avattiin SELL-kisjärjestäjähaku vuodelle 2025.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon