Hallituksen kokous 9/2022

Julkaistu:

Aika: 9.5.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

  • Olympiakomitean keskustelutilaisuus 2.5.
  • AMK-päivät 4.5.

Varapuheenjohtaja Ressi:

  • Liikkuen läpi elämän seminaari 3.5

Pääsihteeri:

  • OLL:n toimiston tykypäivä 4.5.
  • Chengdun kesäuniversiadit on päätetty siirtää vuodelle 2023
  • Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen käyttöajanpidennys on hyväksytty

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Avattiin haku pääsihteerin sijaisen löytämiseksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon