Hallituksen kokous 3/2021

Julkaistu:

Aika: 9.2.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Salo, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Salo:

  • Liikuntatoimen valiokunta tapasi 4.2. Seuraava tapaaminen on 7.4.
  • Seuraava liikuntatoimien verkostotapaaminen pidetään 20.5. etäyhteydellä

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Liiton toimijat osallistuivat Viestintä-Piritan asiantuntijaviestinnän koulutukseen 29.1.
  • Vuoden ensimmäiset kummikirjeet ovat lähteneet kaikille jäsenille
  • Kummitapaamiset alkavat tällä viikolla

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksytään SportUni / Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden Liikuntaliiton yhteistoimintajäseneksi 9.2.2021 alkaen.

4. Päätettiin muuttaa koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin nimike tapahtuma- ja koulutusasiantuntijaksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon