Hallituksen kokous 1/2021

Julkaistu:

Aika: 14.1.2021 klo 12.00

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Salo, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Ensimmäinen hallituksen kokous vuonna 2021 on menossa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 28/2020 pöytäkirja.

Hallituksen järjestäytyminen

3. Todettiin vuoden 2020 OLL:n hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Julia Tuuri (Helga), varapuheenjohtajat Essi Lumme (METKA) ja Jorma Alastalo (TREY) ja hallituksen jäsen Anna Salo (Zone-liikuntapalvelut).

Todettiin, että liiton toimihenkilöillä ja valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa kuultavaksi sekä myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hallitus voi halutessaan käsitellä asioita suljetuin ovin.

4. Vahvistettiin hallituksen kolmijäsenisen työvaliokunnan kokoonpanoksi Julia Tuuri (puheenjohtaja), Essi Lumme (1. varapuheenjohtaja) ja Jorma Alastalo (2. varapuheenjohtaja). Päätettiin hallituksen jäsenten tehtäväjaot seuraavasti:

  • Julia Tuuri: Kansainväliset suhteet, sidosryhmätoiminta, hallinto ja talous
  • Essi Lumme: Viestintä, edunvalvonta (kuntavaalit, vaikuttaminen, linjapaperi)
  • Jorma Alastalo: Koulutukset ja tapahtumat, edunvalvonta (Liikkuva korkeakoulu, YTHS), talous
  • Anna Salo: Liikuntatoimien verkosto

Päätettiin hallituksen kummijaot seuraavasti:

  • Julia Tuuri: AYY, ASK, HYY, SHS, METKA, Helga, HUMAKO, Laureamko, O'Diako
  • Essi Lumme: ISYY, JAMKO, JYY, KAMO, KOE, LTKY, SAVOTTA, Tahkon talli
  • Jorma Alastalo: Polamk, TREY, TYY, SAMMAKKO, SAMO, VYY, HAMKO, Kadettitoverikunta

5. Päätettiin järjestää 14.1.2021 alkaen hallituksen aamukoulu viikon välein tiistaisin kello 9.00 sekä hallituksen kokous aamukoulun yhteydessä joka toinen viikko.

Todettiin, että hallitus voi vuoden aikana päättää tästä poikkeavasta menettelystä.

Hallinto, henkilöstö ja talous

6. Todettiin liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys, hallinto-ohjesääntö 2021, merkkiohjesääntö, Urheilujärjestöjen työehtosopimus 2020-2022, OLL:n paikalliset työehdot 2018-2021, Terveydenhuollon toimintasuunnitelma, matkustusohjesääntö ja talousohjesääntö.

7. Päätettiin hakea puheenjohtajalle Nordean First Card seuraavin ehdoin:

Käyttäjä Julia Tuuri (xxxxxx-xxxx) (alkaen 14.1.2021): käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa.

Päätettiin irtisanoa edellisen puheenjohtajan Antti Pentikäisen (xxxxxx-xxxx) First Card.

8. Vahvistettiin työntekijöiden virike-eduksi vuodelle 2021 240€ vuodessa.

9. Päätettiin OLL:n käyttämäksi lounassetelin arvoksi 10,90€ vuonna 2021.

Järjestötoiminta ja viestintä

10. Päätettiin avata haku suomalaisen opiskelijaedustajan löytämiseksi FISU Volunteer Leaders Academyyn.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon