Hallituksen kokous 9/2020

Julkaistu:

Aika: 28.4.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • Osallistui palaveriin Liikkuva korkeakoulu -hankkeen yhteistyöstä Liikkuva Opiskelu -ohjelman Johanna Kujalan ja Jenny Södermanin kanssa yhdessä korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalan, korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen, viestintäasiantuntija Hardwickin ja pääsihteeri Bolanderin kanssa 23.4.
  • Tapasi Olympiakomitean opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija Jukka Tirrin yhdessä viestintäasiantuntija Hardwickin kanssa 23.4.

Pääsihteeri Bolander:

  • OLL:n talousvaliokunta kokoontui ensimmäisen kerran 27.4.
  • OLL:n strategiakysely sulkeutui 26.4. Vastauksia tuli 26.
  • Osallistui Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon 22.4.

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • Nyt on Wappuviikko!

Hallituksen jäsen Raimas:

  • Terminen kesä on alkanut.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin yleisavustuksen selvitys vuodelta 2019 liitteineen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon