Hallituksen kokous 18/2020

Julkaistu:

Aika: 27.10.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • 21.10. Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaiden kuuleminen
  • 21.10. FISU Volunteer Leaders Academy -tapaaminen

Varapuheenjohtaja Ahl:

  • 27.10. Liikuntafoorum

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 17/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin hallituksen esitys liiton strategiaksi 2021-2023, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi 2021-2023, toimintasuunnitelmaksi 2021, talousarvioksi 2021, hallituksen kertomus toiminnasta 1.1.-30.9.2020, liittokokouskutsu, liittokokouksen aikataulu, liittokokouksen työjärjestys sekä liittokokouksen menettelytapajärjestys taustoineen, liitteineen ja kieliversioineen esitettäväksi liittokokoukselle.

Järjestötoiminta ja viestintä

4. Päätettiin esittää Iiris Hynöstä varapuheenjohtajaksi ja Harri Nurmea hallituksen jäseneksi Allianssin hallitukseen kaudelle 2021-2022.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon