Hallituksen kokous 17/2020

Julkaistu:

Aika: 20.10.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Ahl:

  • 19.10. Tapaaminen Videotiivisteen kanssa, mukana HYL ry, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija ja korkeakoululiikunnan asiantuntija

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • 14.10. LYY:n edustajisto tapaaminen

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • 13.10. HIlkka Pöyhösen tapaaminen Olympiakomitean hallitushakuun liittyen

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin ostaa liittokokouksen striimaus Piuha ja Bitti Oy:lta ja äänestysjärjestelmä Hejmo Oy:lta.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon