Hallituksen kokous 15/2020

Julkaistu:

Aika: 22.9.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Ahl:

 • 2.9. Allianssi Kevätkokous
 • 3.9. Soveltavan liikunnan seminaari -webinaari
 • 4.9. OSS-Kuntavaaliwebinaarit
 • 8.8. Allianssi YV-verkosto
 • 9.9. YTHS Liikunnan teemavuosien suunnittelu-startti, Mukana Ansala
 • 10.9. Kummitapaaminen JYY
 • 11.9. Allianssi Ratkaistaan Suomen suurin ongelma
 • 11.9. HYL ry Suvi Kotkaniemi, Mukana Ikonen ja Ansala
 • 14.9. LO Työjaosto, Mukana Ansala.
 • 15.9. KUPLA-ohjausryhmä
 • 15.9. Etäkahvit jäsenistön kanssa
 • 17.9. Kummitapaaminen JAMKO
 • 17.9. Kummitapaaminen SAVOTTA
 • 21.9. OSS Kuntavaali-webinaari, osa 1 SAMOK

Pääsihteeri Bolander:

 • 7.9. Juho Paavola / Humako tapaaminen
 • 9.9. OK Toiminnanjohtajien aamuinfo
 • 10.9. Valtakunnallinen järjestöjen avustustoiminnan kehittämisseminaari
 • Budjettiriihen lopputulema oli järjestöille edullinen vuoden 2021 osalta

Puheenjohtaja Pentikäinen:

 • 11.9. Kreisiryhmän tapaaminen
 • 14.9. Hanna Huumonen

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

 • 15.9. Jäsenistön kanssa sumpittelu
 • 17.9. Allianssin Järjestöpäivä

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 14/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Vahvistettiin viestintäasiantuntija Hardwickin tuntityösopimus syyskuun 2020 ajaksi nettisivu-uudistuksen loppuunsaattamiseksi.

4. Myönnettiin pääsihteeri Bolanderille lupa hakeutua Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -koulutusohjelmaan ja päätettiin kustannetaan osallistumismaksu 1200 €.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon