Hallituksen kokous 13/2020

Julkaistu:

Aika: 1.9.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Ahl:

 • 10.8. Koko toimiston yhteinen nettisivujen käyttöönottokoulutus
 • 13.8. Kummien soitto JYY, JAMKO, SAVOTTA, ISYY, LTKY, Tahkon Talli
 • 17.8. Tapaaminen Allianssin Eero Löytömäen ja Katja Asikaisen kanssa
 • 20.8 Kummitapaaminen KOE:n kanssa
 • 20.8. Tapaaminen yhdessä korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen ja Videotiiviste Oy:n kanssa yhdessä
 • 24.8 Tapaaminen Liikkuva opiskelu ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa yhdessä korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen ja erityisasiantuntija Ansalan kanssa
 • 27.8. Olympiakomitean vastuullisuusklinikka yhdenvertaisuusasioihin liittyen
 • 31.8. Lapinrinteen yhdenvertaisuus-kyselyn purku ja kehittämistilaisuus
 • 1.9. Puhelu VAMOK:n asiantuntija Teemu Oksasen kanssa
 • 1.9. Puhelu COPSA:n Roosa-Liina Risikon kanssa
 • 2.9. Kummitapaaminen METKA:n kanssa

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

 • 12.-14.8. FISU Forum

Puheenjohtaja Pentikäinen:

 • 11.8. OLL:n talousvaliokunta
 • 20.8. Kummitapaaminen AYY:n Tua Videmanin kanssa

Pääsihteeri Bolander:

 • 5.-6.8. Syksyn toiminnan suunnittelupäivät
 • 19.8. Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo
 • Viestintäasiantuntija Hardwick on jäänyt opintovapaalle 1.9. ja viestintäasiantuntija Peltokangas on aloittanut tehtävässään 17.8.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 2/2020.

4. Hyväksyttiin hallituksen esitys liiton strategiaksi 2021-2023, strategian taustapaperi, hallituksen esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi 2021-2023 ja hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi 2021 lausuntokierrokselle kieliversioineen.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

5. Liikkuva Korkeakoulu -tiimin esityksen pohjalta valtuutettiin korkeakoululiikunnan asiantuntija Anni Liina Ikonen hankkimaan korkeintaan 6100 € maksava video parhaaksi katsomaltaan yritykseltä.

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon